Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Považský rybár

Základné údaje

Mestská organizácia SRZ Považská Bystrica


Názov:                           Slovenský rybársky zväz - Mestská organizácia Považská Bystrica

Sídlo:                             Komenského ulica 107/3, 017 01  Považská Bystrica

Právna forma:              občianske združenie

IČO:                                00 178209 305

Štatutárny orgán:        Vladimír Vecel, predseda MsO SRZ v Považskej Bystrici

                                        JUDr. Ľubomír Krajný, tajomník MsO SRZ v Považskej Bystrici

Bankové spojenie:      IBAN:  SK65 0200 0000 0000 0413 4372

                                                            Kód banky: 0200

                                                            Označenie banky: SUBA

                                                            SWIFT kód: SUBASKBX

                                                             Všeobecná úverová banka

E-mail:                           msosrzpovbystrica@centrum.sk

 

ÚRADNÉ DNI:    Utorok      15,00  - 17,00  hod.                        Od mája  sú úradné dni len:   Piatok      15,00  - 17,00  hod.

                          Piatok      15,00  - 17,00  hod.    Mestská organizácia Slovenského rybárskeho zväzu (ďalej len MsO SRZ) je združenie občanov,  ktorých spája spoločný záujem v rozvoji a uplatňovaní rekreačného, športového rybárstva, využívaní rybárskeho práva v súlade so zákonom o rybárstve, v oblasti ochrany prírody a životného prostredia na úseku rybárstva, starostlivosti o ekológiu vôd a okolitej prírody, zachovanie genofondu rýb ako i výživy obyvateľstva.

MsO SRZ má  viac ako 1500 členov a pôsobí na území mesta už od roku 1930.

 

Obvodné organizácie SRZ Považská Bystrica

 

Obvodná organizácia I.

Obvodná organizácia II.

Obvodná organizácia III.

Brvnište

Dolná Maríková

Hatné

Horná Maríková

Hviezdoslavova

Jasenica

Jilemnického

Kátlina

Klieština

Komenského

Milochov

Orlové

Papradno

Podvažie

Prosné

Stred

Strojárenská štvrť

Stupné

Šebešťanová

Udiča

Uhry

Upohlav

Železničná

 

Dedovec

Dolný Lieskov

Dolný Moštenec

Hliníky

Horný lieskov

Horný Moštenec

Jelšové

Kostolec

Lány

Mošteníkova

Moyzesova

Plevník-Drienové

Pov. Podhradie

Pov. Teplá

Slov. partizánov

Sverepec

Šoltésova

Trstie

Vrchteplá

Vrtižer

Vysolaje

Záskalie

Žilinská

 

Bodiná

Čelková Lehota

Domaniža

Domaniž. Lehota

Hliny

Kardošova Vieska

Malé Lednice

Počarová

Podhlinie

Podmanín

Praznov

Prečín

Rozkvet

Sádočné

SNP

Šurabová

Zakvášov

Zem. Kvášov

Zem. Závada

 

 

 

 

 

 

Pôsobnosť a úlohy MsO SZR Považská Bystrica

 • zabezpečuje na vodných plochách rybárskych revírov riadny chov, zušľachťovanie, ochranu a lov rýb a iných vodných živočíchov,
 • stará sa o kultúrnu a odbornú výchovu členov zväzu, poskytuje im pomoc v ich záujmovej rybárskej činnosti a uplatňovaní osobných záľub v záujme umožnenia aktívneho odpočinku,
 • stará sa o zlepšenie životných podmienok rýb v rybárskych revíroch a rybochovných zariadeniach, stará sa o dobrý zdravotný stav rýb a robí pre to potrebné opatrenia,
 • sleduje nepriaznivé zásahy do rybárskych revírov a navrhuje opatrenia na ich obmedzenie alebo ich vylúčenie,
 • sleduje užívanie a čistotu vôd a zisťuje zdroje znečisťovania vody z hľadiska ochrany rybárstva a dáva podnet orgánom štátnej správy na začatie konania v prípade znečistenia alebo neoprávneného užívania vody, za porušenie zákona o vodách,
 • v záujme efektívnejšieho využívania rybochovných zariadení spolupracuje s odbornými pracoviskami iných organizácií a ústavov, vydáva a distribuuje povolenia na lov rýb v revíroch vo svojom užívaní,
 • vedie evidenciu o rybárskych revíroch a úlovkoch,
 • vydáva rybárske poriadky,
 • uskutočňuje potrebné rozbory o úlovkoch pre štatistické účely,
 • stará sa o odbornú prípravu členov a zamestnancov a o zvyšovanie ich kvalifikácie, v rámci ktorej najmä:
 • vytvára podmienky pre prípravu a vykonanie skúšok zo základných rybárskych znalostí a predpisov pre výkon rybárskeho práva,
 • organizuje školenia, aktívy a tematické zájazdy, rybárske preteky a súťaže, rybárske výstavy a iné akcie,
 • spolupracuje pri vydávaní odbornej rybárskej literatúry, prispieva do odborných časopisov, vydáva vlastný informačný spravodaj pre členov,
 • uplatňuje, využíva, popularizuje výsledky vedy a výskumu v odbore rybárstva,
 • poskytuje organizačným zložkám zväzu odbornú a metodickú pomoc,
 • vychováva členov a funkcionárov zväzu k iniciatíve na zveľaďovaní a ochrane rybárstva, k pozitívnemu vzťahu k prírode a k účasti na tvorbe a ochrane životného prostredia,
 • spolupracuje pri zriaďovaní a činnosti rybárskeho krúžku detí, vytvára pre ich činnosť personálne a materiálne podmienky,
 • výchovne a propagačne pôsobí na občiansku verejnosť, ktorú prostredníctvom masovokomunikačných prostriedkov oboznamuje s významom, úlohami a cieľmi slovenského rybárstva,
 • stará sa o organizáciu športových podujatí a štátnu reprezentáciu na medzinárodných súťažiach.

 


 

dnes je: 22.9.2019

meniny má: Móric

podrobný kalendár


webygroup


342764

Úvodná stránka