Prechod na navigáciu Hlavné menu
Považský rybár

Základné povinnosti

  Pred začatím lovu:

  - skontrolovať doklady (rybársky lístok, povolenie na rybolov, záznam o dochádzke k vode a úlovkoch)

  - skontrolovať povinnú výbavu (meter, uvoľňovač háčikov a podberák)

  - upratať lovné miesto

  - do záznamu zapísať dátum a číslo revíru bez možnosti vymazania

 

  Počas lovu:

  - mať možnosť okamžite manipulovať s prútom

  - dodržiavať vzdialenosť minimálne 3 metre medzi loviacimi, minimálne 20 m pri love prívlačou

  - privlastňovať si len ryby, ktoré dosahujú najmenšiu lovnú mieru

  - ryby  ulovené v  čase ich individuálnej ochrany s náležitou opatrnosťou ihneď pustiť späť do vody

 

    V jednom dni lovu je možné privlastniť si najviac:

  • 2 ks kapra, zubáča, šťuky, sumca a  lieňa prípadne kombináciu uvedených  druhov,
  • 4 ks  lososovitých  druhov  rýb  vrátane  lipňa,  podustvy a mreny prípadne kombináciu uvedených druhov,.
  • taký počet všetkých druhov rýb, ktorých celková hmotnosť nepresiahne 7kg,
  • poslednú privlastnenú rybu, ktorou loviaci presiahne celk. hmotnosť úlovkov 7kg, si môže nechať,
  • ak prvá privlastnená ryba váži viac ako 7kg, obmedzuje sa denný úlovok loviaceho na jeden kus

 

Príklady úlovkov:

a) 2 ks kapra, alebo 2 ks zubáča veľkoústeho, alebo 2 ks šťuky, alebo 2 ks sumca, alebo 2 ks lieňa, alebo vzájomná kombinácia 2 ks uvedených druhov rýb (pokiaľ hmotnosť prvého úlovku nie je väčšia ako 7 kg),

b) 4 ks lososovitých druhov rýb (pstruh potočný, pstruh jazerný, pstruh dúhový, sivoň potočný), alebo 4 ks lipňa, alebo 4 ks podustvy, alebo 4 ks mreny severnej,  alebo vzájomná kombinácia 4 ks uvedených druhov rýb (pokiaľ hmotnosť prvého alebo prvých dvoch alebo prvých troch úlovkov nie je väčšia ako 7 kg),

c) 1 ks kapra, x ks ostatných druhov rýb, 4 ks lososovitých druhov rýb (max. hmotnosť spolu 7kg),

d) 3 ks lososovitých druhov rýb, x ks ostatných druhov rýb , 1 ks mreny severnej (max. hmotnosť spolu 7kg ),

e) 3 ks lososovitých druhov rýb, x ks ostatných druhov rýb , 2 ks kapra (max. hmotnosť spolu 7kg )

g) 3 ks lososovitých druhov rýb, 1 ks kapra, x ks ostatných druhov rýb (max. hmotnosť spolu 7kg )

h) x ks ostatných druhov rýb, 2 ks kapra alebo 4ks lososovitých druhov rýb (max. hmotnosť spolu 7kg)

i) 7 kg ostatných druhov rýb.

 

  - privlastnením si povoleného  množstva  uvedených  druhov  rýb  sa  denný lov končí.

  - pri ulovení a privlastnení kapra, zubáča, šťuky, sumca,  lieňa,  lososovitých  druhov  rýb, lipňa,

    podustvy alebo mreny ihneď zapísať do záznamu druh, dĺžku a váhu úlovku.

  - v čase od 22,00h do 4,00h na kaprových vodách osvetliť miesto lovu

  - po uplynutí jednej hodiny po západe slnka osvetliť miesto lovu rýb

  - mať pri sebe doklady a  pri kontrole  ich predložiť  na požiadanie príslušníka Policajného zboru, príslušníka obecnej  polície

    alebo členovi rybárskej stráže.

  - umožniť členovi rybárskej stráže prezerať rybárske náradie, úlovky, plavidlá a nádrže na ryby (kedykoľvek)

 

 

  Po skončení lovu:

  - zapísať úlovky ostatných druhov rýb do záznamu

  - vyškrtnúť prázdne kolónky v zázname ak si loviaci neprivlastnil žiadnu rybu

  - upratať lovné miesto

  - odstrániť označenie miesta vnadenia alebo nahadzovania

  - zvyšky rýb odniesť zo sebou


 

dnes je: 17.11.2018

meniny má: Klaudia

podrobný kalendár


webygroup


275608

Úvodná stránka