Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Považský rybár

Snem SRZ

XII. Snem Slovenského rybárskeho zväzu

Termín konania: 24. - 25. novembra 2018 (sobota-nedeľa) od 8,00h
Miesto konania: Hotel Holiday Inn, Žilina

Program - 1. deň:   
1. Otvorenie, privítanie hostí, udeľovanie ocenení
2. Voľba pracovného predsedníctva a komisií
3. Schválenie programu snemu
4. Schválenie rokovacieho a volebného poriadku snemu
5. Návrh Stanov SRZ
6. Správa o činnosti SRZ, vyhodnotenie Hlavných smerov, vyhodnotenie Uznesení XI. Snemu
7. Správa o činnosti kontrolnej komisie SRZ
8. Návrh Hlavných smerov 2019-2022
9. Diskusia

Program - 2. deň:
1. Správa mandatovej komisie
2. Voľby orgánov SRZ - RADA SRZ a KK SRZ
3. Prezentácia kandidátov na prezidenta a tajomníka SRZ a ich voľby
4. Správa volebnej mkomisie
5. Ustanovujúca schôdza Kontrolnej komisie
6. Správa návrhovej komisie
7. Návrh na Uznesenie XII. Snemu SRZ
8. Ukončenie
 

XII. Snem SRZ v Žiline
   Po štyroch rokoch sa v sobotu a v nedeľu 24.-25.11.2018 konal v Žiline XII. Snem SRZ v hoteli Holiday Inn. Z 241 delegátov bolo prítomných 99,17% delegátov. Považskú Bystricu zastupovali predseda Vladimír Vecel a podpredseda Mgr. Milan Dubnička. Na úvod vystúpili hostia – poslanec NR SR Ján Kvorka a štátny tajomník MŽP SR Norbert Kurila. Prebehlo odovzdanie ocenení pracovníkom Slovrybu a dalším členom SRZ. Schválili sa pracovné komisie, poriadky. Hlavným bodom rokovania prvého dňa bolo schválenie nových Stanov SRZ. Od začiatku sprevádzali tento bod problémy, nakoľko vystúpilo viacero delegátov, ktorí kritizovali návrh stanov predložený Radou SRZ aj spôsob ,,unblock“ hlasovania o tomto materiáli. Následne prebehlo hlasovanie o stanovách a predložený návrh neprešiel. Ďalej pokračovala divoká diskusia a pribúdali názory delegátov o tom, ako ďalej. Rokovanie o schválení Stanov SRZ sa ocitlo na mŕtvom bode a začali pribúdať názory o odložení tohto materiálu. Delegáti nakoniec našli riešenie, a to schvaľovať stanovy paragraf po paragrafe, pričom o ďalších návrhoch na zmeny z pléna bolo osobitne hlasované. Takto prebehlo viac ako 50 hlasovaní, avšak vďaka elektronickému hlasovaciemu systému na sneme boli o 20:30 za potlesku všetkých prítomných Stanovy SRZ konečne schválené. Ďalej odznela správa o činnosti SRZ a správa kontrolnej komisie a krátka diskusia.

V druhom dni prebehli voľby.
    Vo voľbe členov RADY SRZ za TN kraj boli zvolení dvadsiatimi delegátmi trenčianskeho kraja: J. Lauš (Trenčín) 17, M. Brokeš (Dubnica n.V.) 17, Z. Čavojčin (Prievidza) 16 a V. Vecel (Považská Bystrica)14 hlasov ako náhradníci J. Radena (St. Turá) 1 a M. Kadnár (Partizánske)  1 hlas.
    Za BB kraj – Vaculčiak, Fraňa, Viktorín, Kobela, BA kraj – Jankovičová, Takács, Pavelková, Kadnár, KE kraj – Bílik, Šaffa, Tomko, Cuker,  NR kraj – Farský, Hamran, Timáš, Stanko, PO kraj – Zajtko, Orovčík, Polák, Kozub, TT kraj - Mišech, Tomanovics, Čerešňák, Hesek, ZA kraj- Macúš, Haluška, Nikov, Púčik.

Do kontrolnej komisie za TN kraj bol zvolený Milan Dubnička so 17 hlasmi,
    Za BA kraj - DEKYSKÝ Igor, ZA kraj - HARATÍK Horislav, NR kraj - JANOVIČ Dušan, KE  kraj - KREMPASKÝ Dušan, PO kraj - SMREK Ladislav, BB kraj - ŠIŠKA Jaroslav, TT kraj - ZSILLE Béla. Za predsedu si kontrolná komisia opäť zvolila Pavla TROKANA.

Následne prebehlo predstavenie kandidátov na tajomníka a prezidenta, kde sa každý kandidát prezentoval vo svojom krátkom vystúpení.

Po prvom kole voľby prezidenta SRZ bol stav - Borlog 69 hlasov, Boroš 80 hlasov, Seeman 87 hlasov (nepostúpil p. Borlog).  V druhom kole voľby prezidenta SRZ zvíťazil Emanuel Seeman so 141 hlasmi, ktorý sa stal prezidentom SRZ na ďalšie 4 roky, pred Rudolfom Borošom so 71 hlasmi.

Vo voľbe tajomníka SRZ jednoznačne obhájil svoj post Ing. Ľuboš Javor so 175 hlasmi pred Jánom Kohútom, ktorý získal 61 hlasov. Voľby prebiehali tajne a skončili o 16:30 hodine.

   Na záver bolo prijaté uznesenie.  Treba skonštatovať, že snem bol pripravený v slušných podmienkach, ktoré tento hotel poskytuje a o delegátov bolo vzorne postarané.


 

24.11.2018 - XII. Snem SRZ v Žiline

bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 

dnes je: 21.10.2019

meniny má: Uršuľa

podrobný kalendár


webygroup


349464

Úvodná stránka