Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Považský rybár

Memoriál Jozefa Krónera


Memoriál Jozefa Kronera
XX. ročník

Termín a miesto konania: 11.5.2019, VN Považská Teplá a Váh č. 3-4600

Organizátor: MsO SRZ Považská Bystrica v spolupráci s odborom ŠČ pri RADE SRZ Žilina

Organizačný výbor preteku:
Riaditeľ pretekov: Mgr.Milan Dubnička
Čestný riaditeľ pretekov: PhDr. Jozef Leikert
Garant preteku: Vladimír Ligda
Hlavný rozhodca: Milan Bajzík
Bodovacia komisia: V. Haradzin
Technický vedúci: Ján Pauer
Poriadková služba: Jozef Haviar

Ceny pre najlepších: RADA SRZ Žilina, MsO SRZ Považská Bystrica

Pretekárske trate pozostávajú z dvoch sektorov A sektor –rieka, B sektor – jazero, pričom v každom sektore sú vyznačené štartovné miesta rovnajúce sa 1/4 počtu štartujúcich (napr. počet štartujúcich je 80 potom na jazere (sektor B) bude vyznačených 20 lovných miest a na rieke (sektor A) 20 lovných miest, pričom platí:

- pretekári loviaci na rieke - A sektor poobede lovia na jazere - sektor B doobeda na jazere poobede na rieke naopak,
- pretekári loviaci na rieke v 1.preteku doobeda lovia na jazere v 3.preteku ako druhí,
- pretekári loviaci na rieke v 2.preteku doobeda lovia na jazere v 3.preteku ako prví,
- pretekári loviaci na jazere v 1. preteku doobeda ako prví lovia na rieke v 4.preteku,
- pretekári loviaci na jazere v 2. preteku doobeda ako druhí lovia na rieke v 3.preteku,

Premiestnenie rozhodcov loviacich v sektore A – rieka z 1. a 3. preteku, ktorí budú pretekať v 2. a 4. preteku a rozhodovali na posledných dvoch pretekárskych úsekoch (pretekárske úseky s najvyššími poradovými číslami) zabezpečí usporiadateľ súťaže.

Pre jazero platí:
- každý zo štyroch pretekov 1. a 2.pretek doobeda a 3. a 4.pretek poobede sa skladá z dvoch 50 minútových kôl (celkom osem kôl) s prestávkou medzi kolami 10 minút.

- každý pretekár na jazere absolvuje dve kolá ako pretekár a dve kolá ako osobný rozhodca. Posun pre jazero 5,10,15 miest

1. a 2. pretek doobeda
- v 1.preteku 1.kole loví pretekár na mieste, ktoré si vylosoval,
- v 1.preteku 1.kole rozhoduje pretekár na mieste, ktoré si vylosoval,
- rozhodca z 1.preteku v 1.kole loví v 1.preteku v 2.kole a to na pretekárskom úseku na ktorom rozhodoval + 2, posun stanovený v propozíciách preteku.
- lovec z 1.preteku 1.kola ostáva rozhodovať v 1.preteku 2.kolo na mieste kde lovil
- rozhodca z 1.preteku v 2.kole loví v 2.preteku v 1.kole a to na pretekárskom úseku na ktorom rozhodoval + 2, posun stanovený v propozíciách preteku.
- lovec v 2.preteku 1.kola ostáva rozhodovať v 2.preteku 2.kolo na mieste kde lovil
- rozhodca z 2.preteku v 1.kole loví v 2.preteku v 2.kole a to na pretekárskom úseku na ktorom rozhodoval + 2 posun stanovený v propozíciách preteku.

3. a 4. pretek poobede
- v 3.preteku 1.kole loví pretekár na mieste, ktoré si vylosoval,
- v 3.preteku 1.kole rozhoduje pretekár na mieste, ktoré si vylosoval,
- rozhodca z 3.preteku v 1.kole loví v 3.preteku v 2.kole a to na pretekárskom úseku na ktorom rozhodoval + 2, posun stanovený v propozíciách preteku.
- lovec z 3.preteku 1.kola ostáva rozhodovať v 3.preteku 2.kolo na mieste kde lovil
- rozhodca z 3.preteku v 2.kole loví v 4.preteku v 1.kole a to na pretekárskom úseku na ktorom rozhodoval + 2, posun stanovený v propozíciách preteku.
- lovec zo 4.preteku 1.kola ostáva rozhodovať v 4.preteku 2.kolo na mieste kde lovil
- rozhodca z 4.preteku v 1.kole loví v 4.preteku v 2.kole a to na pretekárskom úseku na ktorom rozhodoval + 2, posun stanovený v propozíciách preteku.

Časový rozvrh pretekov:
Sobota 11.5.2019
Časový program JAZERO(B)-RIEKA(A) RIEKA(A)-JAZERO(B)

5,45 hod Slávnostné otvorenie pretekov. Organizačné pokyny
07,00-07,30 hod Príprava 07,00-07,30 hod Príprava
07,30-08,20 hod 1.pretek 1.kolo – sektor B 07,30-09,30 hod 1.pretek – sektor A
08,20-08,30 hod Výmena pretekárov 09,30-10,15 hod Výmena pretekárov
08,30-09,20 hod 1.pretek 2.kolo – sektor B 10,15-12,15 hod 2.pretek – sektor A
09,20-09,30 hod Výmena pretekárov
09,30-10,20 hod 2.pretek 1.kolo – sektor B
10,20-10,30 hod Výmena pretekárov
10,30-11,20 hod 2.pretek 2.kolo – sektor B

Časový program JAZERO-RIEKA RIEKA-JAZERO

11,20-13,00 hod Obed. Prestávka 12,15-13,30 hod Obed. prestávka
13,00-13,30 hod Príprava 13,30-14,00 hod Príprava na pretek
13,30-15,30 hod 3.pretek – sektor A 14,00-14,50 hod 3.pretek 1.kolo–sektor B
15,30-16,15 hod Výmena pretekárov 14,50-15,00 hod Výmena pretekárov
16,15-18,15 hod 4.pretek – sektor A 15,00-15,50 hod 3.pretek 2.kolo–sektor B
15,50-16,00 hod Výmena pretekárov
16,00-16,50 hod 4.pretek 1.kolo–sektor B
16,50-17,00 hod Výmena pretekárov
17,00-17,50 hod 4.pretek 2.kolo–sektor B

Technické parametre tratí a organizačné pokyny:

Maximálny počet pretekárov : 80
Rieka:
Minimálna dĺžka pretekárkeho úseku : 150m
Šírka toku : 15 - 25m
Hĺbka toku : 0,2 - 1,5m
Dno štrkové, brehový porast

Vyskytujúce sa druhy rýb: - všetky druhy jalcov, pstruh potočný, pstruh dúhový, lipeň tymiánový, hlavátka podunajská, sprievodné nebodované druhy rýb (podustva, nosáľ, mrena, ostriež, šťuka, atď.).

Jazero:
Minimálna dĺžka pretekárkeho úseku : 6m
Bez brehového porastu
Vyskytujúce sa druhy rýb: - pstruh dúhový, všetky druhy jalcov,šťuka, sprievodné nebodované druhy rýb (kapor, úhor, ostriež,)
Rotácia na jazere - 5,10,15- miest vypisaná na bodovacom listku

Súťaží sa v zmysle platných pravidiel pre LRU-mucha.
Každý pretekár preteká na vlastné nebezpečenstvo

Tréning:
Tréning možný iba na rieke Váh nad letiskom pre modelárov do 5.5.2019 do 07,30 hod. Na jazere je tréning zakázaný.

Platobné dispozície a informácie o ubytovaní:
Štartovné je 10 eur.
Štartovné je potrebné zaslať šekom s uvedením mien štartujúcich do 5.5.2019 na adresu:
MO SRZ Pov. Bystrica, ul. Komenského 107/3, 017 01 Považská Bystrica

Ubytovanie pretekárov je individuálne - napr. Hotel Garni 42/4325933
Občerstvenie počas pretekov je zabezpečené, na vlastné náklady.
Informácie o preteku podá: Milan Bajzík tel.: 0903 809810


 

Propozície preteku - Memoriál Jozefa Krónera 2019


 
Propozície preteku - Memoriál Jozefa Krónera 2019

 

Výsledné poradie


 
Celkove vysledky

 

rok 2018 ..viac>


 

dnes je: 22.9.2019

meniny má: Móric

podrobný kalendár


webygroup


342724

Úvodná stránka