Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Považský rybár

Členské schôdze 2017

Členská schôdza obvodnej organizácie SRZ Považská Bystrica č.1
Termín konania:
25. februára 2017 (sobota) od 9,00h – 12,00h (prezentácia od 8,00h)
Miesto konania: Kino Mier

Pozvánky dostanú všetci členovia SRZ domov, povinná účasť vyplýva zo stanov SRZ. Na schôdzi môžete obdržať tlačivá na darovanie 2% z daní. Za neospravedlnenú neúčasť vzniká povinnosť 5 h brigád navyše.

Program:   
Prezentácia od 8,00h
1. Otvorenie
2. Voľba pracovných orgánov.
3. Správa o činnosti Obvodnej organizácie za rok 2016 a ciele na rok 2017
4. Diskusia
5. Správy komisií
6. Záver
 


Kino Mier - 25.2.2017: Na sobotnej členskej schôdzi OO SRZ PB č. 1 bolo 397 členov (77,38 %). Schôdzu viedol Bohuš Dinga. Predseda OO č.1 Miroslav Sýkora predložil správu o činnosti za uplynulý rok a ciele na rok 2017. V správe informoval o činnosti výboru, o úspechoch našich športovcov, o podujatiach a pretekoch organizovaných našou organizáciou. Zhodnotil zarybnenie a úlovky členov, brigády, atď. Schôdza pokračovala v diskusii, v ktorej zazneli otázky, na ktoré odpovedal predseda MsO SRZ PB Vladimír Vecel:

V. Vecel poďakoval rybárom za robotu pri historickom výlove v Pov. Teplej, vyzval rybárov aby poriadne uvádzali váhu ulovených rýb, nie je možné aby niekto chytil 10 kaprov o celkovej váhe 10 kg. Objavila sa novinka - pero so zmizíkom - a používa sa pri zápise rýb do záznamu o úlovkoch. Do apríla sa zbierajú podnety na zmenu stanov SRZ, kto má záujem, môže ich poslať.

p. Krčmárik sa pýtal
- či bude vypustená priehrada pri stavbe železnice – priehrada vypustená nebude, Doprastav nemá zbytočné financie na kompenzácie škôd výrobcovi elektriny, stavať sa bude pri normálnom režime hladiny, možno bude iba znížená hladina.
p. Miroslav Hološko skonštatoval, že
- bol zlovený iba jeden odchovný potok, za jeho čias bolo zlovené na jar všetko, nielen sa nakupovalo a vysádzalo ale i zlovovalo a vysádzalo – vysádzanie je nerentabilné, vysadíme a nič nezlovíme nakoľko nám potoky vyberajú predátori. Je výhodnejšie kúpiť násadu. Napr. po zarybnení Bodianky plôdikom o dva týždne tam ochranári doviezli štyri zranené volavky aby sa ,,vyliečili“ na našom revíri. Potom zlovíme iba pár kusov - škoda snahy.
 - ako sa určuje pomer zarybnenia pstruhom na Domanižanke v meste , kam ide 150kg a v Domaniži do dvoch splavov ide až 75kg, je to nespravodlivé – (určuje hl. hospodár)
- je potrebné stanoviť predaj pstruhových hosťovačiek až od 1.mája, nakoľko si cudzí rybári kúpia lacnejšiu jednodňovú povolenku a nemusia ani brigádovať – súhlas, návrh dajme do uznesenia.
- prečo kupujeme drahé 10eurové potočáky, prečo sa nevysádzajú až na jeseň – musíme dodržiavať minimálny zarybňovací plán, ktorý stanovila RADA a potočáky nakupujeme o.i. lacnejšie. V Domaniži sú 4 vydry, kŕmiť ich od jesene nemá zmysel. Odškodnenie nehrozí. Viac zarybňujeme dolnú časť potokov ako hornú časť, kde iba kŕmime vydry. Sú na Váhu, v Teplej, na Slavojke.
- v Považskej Teplej na jar boli sudy so zdochnutými rybami – sudy neboli naše, uhynuté ryby nie sú z dovezenej násady, tú preberáme u dodávateľa (presne na kg) a sú vo výbornej kondícii. Niekto to tam doviezol a vyhodil. Nešírme dezinformácie.
- na sponzorských pretekoch sa nepúšťajú ryby späť do vody, prečo to RS nekontroluje -  každý si necháva len povolené množstvo podľa vyhlášky, neevidujeme porušovanie, kontroluje to RS, pretekárov vždy upozorňujeme aby dodržiavali predpisy
- prečo nebola zlovená Teplanka, bol tam lipeň – nebola, máme málo ľudí, školia sa nám noví hospodári, veríme, že to bude lepšie, p. Kušnier to sám nestíha. Môže to robiť iba človek s papiermi.
- traja hospodári v Pov. Teplej podľa neho nič nerobia, pri zlovovaní v Teplej nechali v rybníkoch tolstolobiky, ktoré sa všade na svete vyhadzujú, naši hospodári nevedia hospodáriť – pri jesennom zlovovaní v Pov. Teplej mnohí rybári pomohli hospodárom pri výlove aj vo vode za čo im patrí vďaka, no mnohí sa len dívali na brehu a mohli aspoň chytiť lano na brehu a nielen kritizovať.
- prečo sa nedajú do vody lacné kokosové treniská, načo kupovať násadu zubáča, môžeme si vychovať –(hlasovalo sa o tom na mestskej konferencii, neprešlo to, treniská sa robia z ihličnanov)
- rybárske noviny – nedávajte na to peniaze, je to zbytočné, sú tam klamstvá – (noviny sú robené sponzorsky).
p. M. Hošták skonštatoval, že
- je protiústavné nútiť niekoho chodiť na členské schôdze, alebo platiť za neúčasť – povinnosť zúčastniť sa schôdzi je v stanovách SRZ, s ktorými každý člen pri vstupe do organizácie súhlasil. Ak to chceme zmeniť, musí to zmeniť snem SRZ, kde máme len jedného zástupcu s jedným hlasom. Platiť za neúčasť na schôdzi si schvaľujete sami.
- nezaujímajú ho na schôdzi v správe úspechy našich športovcov, kto investuje do súťaženia má aj výsledky, chce skôr vedieť čo sa deje v SRZ, nie každý má internet, napr. prečo sa nezmenili stanovy na mimoriadnom sneme – žiaľ nemáme zástupcu v RADE SRZ hoci sme tretia najväčšia organizácia v kraji, nemáme možnosť ovplyvňovať veci a i my získavame info o dianí len z internetu zo stránky RADY, mailom zo sekretariátu a pod. Niekedy nám pomáha zástupca v RADE z PU - predseda Kalus.
- prečo sme rozdelení na tri obvodné organizácie, stačila by jedna schôdza, ušetrilo by sa za nájom sály, ako sa dozviem čo bolo na ostatných schôdzach – (je to vždy na našej stránke.)
p. P. Miniarik sa pýtal
- Teplú nám zobrali, pod Dubovcom je štrkovisko, prečo ste nedali lacnejšie povolenky, napr. na priehradu, pod Beňov, pokiaľ sa robí, napr. na 3 roky,  keď nie je kde loviť – voľakedy sa dalo, RADA to zrušila, sme jedna z mála organizácii, kde sú aj zľavnené 33 EURové kaprové povolenky, v Prievidzi majú jednotnú cenu 46 EUR pre všetkých, cenu na Nosice si určuje RADA, je to mimo našu pôsobnosť. Sú názory že dôchodci chytajú viac a častejšie a prečo by mali mať zľavy, u nás budú platiť zľavy i naďalej.
- prečo na kanáli pri Beňove nie je určená hranica medzi Bytčou a PB– ak hranicu revíru označíme, tabuľa záhadne zmizne alebo skončí vo vode, je to ťažké s Bytčou spolupracovať. Snažíme sa komunikovať no bez výsledkov. Preveríme to, budeme to musieť asi riešiť s RADOU SRZ.
p. Štefánik sa pýtal
- Pod Dubovcom budeme počas výstavby bez vody, či by sa nedalo vybaviť aby mohli dôchodci a invalidi loviť aj na priehrade – Lov na priehrade je možný len so zväzovým povolením, tam určuje pravidlá RADA, je to ich voda. Vodná hladina by mala zostať počas výstavby v riadnom režime.
–pod Dubovcom stále melú štrk, je kalná voda, ak tam nasadíme ryby, tie odídu dolu k Púchovcom, už minulý rok boli zlé úlovky, my zostaneme bez ryby – Pravdou je, že Pod Dubovcom sa uloví viac rýb ako nasadíme, lebo kapre prídu naopak z priehrady k nám.
p. Kunovský sa pýtal
- či by v Milochove nebolo možné dôchodcom urobiť výnimku na zväzovku, Váh je do polovice zasypaný, nemajú kde chodiť – (už odpovedané)
- či nepomôžeme našim reprezentantom finančne, lebo vraj nejdú pre nedostatok peňazí na majstrovstvá sveta v LRU-plávanej, koľko by to stálo - preveríme
p. Šajtroch sa pýtal
- ako sa prerozdelí násada kapra v Teplej – určite nepôjde do vody toľko rýb ako po iné roky, dáme asi po 700kg do 1 a 2, možno pred letom tam dáme niečo ešte raz. Uvidíme ako budú postupovať pri výstavbe. Ak sa napustí trojka v Teplej dáme ryby na jeseň aj tam.
p. Klabník skonštatoval, že
- ak chce zväzovú povolenku musí si kúpiť aj miestnu, je to nelogické– Pravidlá určila RADA smernicou, ktorú sme nemali možnosť ani pripomienkovať. Aj my máme výhrady k takýmto zmenám.

Juraj Hrkota predniesol návrh delegátov na mestskú konferenciu a návrh uznesenia, ktoré bolo schválené.


 

25.2.2017 - Členská schôdza obvodnej organizácie č.1

bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 

Členská schôdza obvodnej organizácie SRZ Považská Bystrica č.2
Termín konania:
4. marca 2017 (sobota) od 9,00h – 12,00h (prezentácia od 8,00h)
Miesto konania: Kino Mier

Pozvánky dostanú všetci členovia SRZ domov, povinná účasť vyplýva zo stanov SRZ. Na schôdzi môžete obdržať tlačivá na darovanie 2% z daní. Za neospravedlnenú neúčasť vzniká povinnosť 5 h brigád navyše.

Program:   
Prezentácia od 8,00h
1. Otvorenie
2. Voľba pracovných orgánov.
3. Správa o činnosti Obvodnej organizácie za rok 2016 a ciele na rok 2017
4. Diskusia
5. Správy komisií
6. ZáverKino Mier – 4.3.2017: Na sobotnej členskej schôdzi OO SRZ PB č. 2 bolo 381 členov (70 %). Predseda OO č.2 Karol Šperka predložil správu o činnosti za uplynulý rok a ciele na rok 2017. V správe informoval o činnosti výboru, o úspechoch našich športovcov, o podujatiach a pretekoch organizovaných našou organizáciou. Zhodnotil zarybnenie a úlovky členov, brigády, atď.

Schôdza pokračovala v diskusii:
p. Krasňanský konštatoval,
- celý minulý rok od apríla maródoval, teraz má zaplatiť za to, že neodbrigádoval
- kde máme chytať, 9 revírov nám zobrali, nič ste nevybudovali
- máme tri výbory a každý  je platený, a ja mám zaplatiť 40 EUR za brigádu
p. Rosina skonštatoval, že
- jarný úhyn rýb - čo to bolo za ryby, prečo uhynuli, nakúpili sa lacné ryby
- po pretekoch boli loviť sponzori a dva dni po zahájení ryby nešli, boli prekŕmené
- zarybňovanie sa robí iba papierovo, kto preberá ryby u dodávateľa, je podozrenie, že polovička nádrží je len voda
- latrína na rybníkoch je zašpinená, treba kúpiť chemické WC
- komu slúži chata na rybníkoch, môže tam ísť aj radový člen, či je to len pre výbor? Treba zaviesť evidenciu.
- Zima bola silná, nikto sa nepodujal - ani rybári urobiť prieseky do ľadu. Hovoril to predsedovi, až po dvoch týždňoch sa urobili iba dva otvory.
- Nevie či hospodári majú pojem o prihnojovaní, vápnení rybníkov, meraní Ph, teploty a vedení takejto evidencie, nemá o tom nikto ani šajnu, všetko po oteplení uhynie
- navrhuje aby sa čerpadlami okysličovala voda v Teplej
- nikde sa nedočítal, koľko máme sponzorov, koľko dali peňazí, koľko sa vyberie na pretekoch, plese, kam sa stratili dotácie od mesta?
- kde budeme chytať? Všetko je mimo, zostaneme len v Teplej na jednotke a dvojke
- zvyšuje sa štartovné bez súhlasu členov
- v novinách sa zakazuje lov na bagroviskách v Teplej, koľko bolo stretnutí s urbárom aby sa to vyriešilo? Vraj nemajú výhrady, aby sa tam chytalo.
- Bagrovisko v Teplej dostalo názov ,,ministerské vody“, lebo obyčajní rybári tam nesmú chytať, tam chytajú len členovia rybárskej stráže
- Bagroviská sú súčasťou Váhu, lebo keď sa zdvihne hladina, vody sa spoja.
- Prečo by si tam rybári s rodinami nemohli zachytať

p. Kušnier konštatoval,
- keď urážate RS, konkretizujte, kto a kedy tam chytal, menujte
- ste ma urazili, že som tam chytal, som RS, všetci to tu počuli, nechodím tam kontrolovať, lebo nemôžem, nie je to revír, nemôžeme to ani označovať. Je to povinnosť vlastníkov.
- uviedol merania kyslíka a teploty v jednotlivých revíroch, kontrolujú sa kvôli násade rýb
- skoro žiadny potok už nespĺňa podmienky na prežitie pstruhov, máme všade 3-4mg./l treba 8-12mg./l, kritická hodnota je 4mg/l, nevravte že tu nič nerobíme...
- robím to 20 rokov len preto, že ma to baví

p. J. Haviar
konštatoval,
- dával som článok o 4-ke bágrovisku do novín, konzultoval to s ministerstvom, tam nie je možný lov, nie je zaregistrovaný na ministerstve, môže tam ísť kontrolovať len polícia
- tí čo najviac rozprávate, pozrite sa na seba, boli ste viackrát na disciplinárke, máte čo rozprávať


p. J. Javorský uviedol,
- je tu velké porušovanie stanov, pretože na schôdzach OO nepredkladáme správu o hospodárení OO a neschvaľujeme rozpočet OO.
- podľa jeho názoru táto schôdza nie je uznášaniaschopná, lebo tu nie je nadpolovičná väčšina členov - nie podpísaných členov v prezenčke, ale prítomných členov.
- ,,Môžem zodpovedne povedet, že ta organizace nerobi nič.“
- Kedy ste jednali s mestskym uradom o Vrbii, dodnes s primatorom nikto o tom nehovoril aby tam bol revir. Je tam vypracovaná študia.
- Chce informácie, ako sa hospodári, nedozvie sa nič o rozpočte, to nie je tajné.
- Som proti tomu, aby nikdo nevedel, že Mestská konferencia - 50 ludi si schvali 16800 odmien a nikto o tom nevie.
- Keď si porovnáte zoznam delegátov MK a zoznam odmien - tak sa zhodujú, lebo na mestské konferencie chodia ,,vybraní“ ľudia

p. Šperka
, uviedol
- uviedol výšku svojich odmien a nemyslí si, že sa obohacuje, vzhľadom na čas ktorý ho to stojí.
- treba hladať spoločnú cestu, a nie si robiť napriek a každý bojuje len za svoje
- hľadáme cesty, no rekonštrukciu železnice nevieme ovplyvniť, musíme to strpieť

p. Rybárik
skonštatoval
- brigády – máme 1000 ľudí, treba zmobilizovať členov, aby sme začali robiť
- Vecel vraví že sa neoplatí potoky zarybňovať, čo sa voda zmenila oproti minulosti?
- RS by mala zefektívniť činnosť, popozerať autá, kríky, viac kontrolovať pytliakov
- Prečo sa Slavojka celá nezarybňuje, len v predu

p. Kušnier
uviedol
- vody sa nám zmenili, teplota v potokoch rastie, prietok sa stráca

p. Koleno
sa pýtal
- Kde sa dá v Milochove chytať, všetko je ohradené, majú tam psov, nedá sa prejsť k vode, ako to RS kontroluje?

p. J. Haviar konštatoval,
- v Domaniži majú zdokumentované všetky vydry, vyžerú potok do poslednej rybičky, po zarybnení cez zimu ryby zmiznú do jednej. Výlovy išli z niekoľko tisíc kusov dole na niekoľko kusov.
- kde berete tieto rozumy, že sa cigáni pri zarybňovaní? Povedzte, že kto. Prídite sa pozreť pri nasádzaní. Chodíme do Hodonína pre kapre, kde sa váži každé kilo.
- Pomôžte nám, poďte do RS, ohlasujte porušovanie, každý zostane v anonymite.
- Ak mi zavoláte v noci, kedykoľvek, prídem k vode. Nestalo sa, že by nie.

p. Šperka, uviedol
- Situácia ako v Milochove je takmer vo všetkých zväzových revíroch – vodných nádržiach. Kúpite si povolenku a ešte zaplatíte súkromníkovi za prechod cez jeho pozemok.
- Musíme všetci proti tomu bojovať, spojiť sa. Súkromníci si kúpia pozemky a oplotia vodu všade.

p. J. Belas
, skonštatoval
- My sme rybári, ktorí si volia výbor, ktorý nás zastupuje, SRZ má možnosť komunikovať s vládou, nás to nemusí trápiť, vy zastupujete nás. Vy to musíte ovplyvniť, lebo zastupujete nás.
- Bolo by možné dať príspevok pre reprezentáciu - plavačkárov, niečo musíte urobiť, aby mohli ísť na majstrovstvá.

p. Šperka, uviedol
- podnety majú ísť zo spodu hore, dajte si to do uznesenia, schválte si to  a dostane sa to dalej. Čo ja sám navrhnem neviem, či to niekto bude počúvať.

p. J. Haviar, uviedol
- V našej organizácii môžeme byť radi, že sa dá dostať k vode, choďte chytať na Senec a uvidíte, aký tam vplyv majú súkromníci, každý sa ich bojí.
-
p. Šperka ml.
, uviedol
- Chytal som za SENSAS, vie koľko to stojí, nenadávajme na výbor, že nie sú na to financie

p. Rajman
, navrhol
- aby každý pri prezentácii dostal list kde budú výdavky, príjmy, hospodárenie

JUDr. Krajný odpovedal na niektoré otázky:
- Ak ste doniesol PN-ku, omluvil ste sa, nie je problém, PN-ku máte od apríla 2016, v marci 2016 boli brigády, prečo ste neboli brigádovať predtým?
- Kde máme chytať? Prečo k nám prichádzajú rybári z iných miest. Lebo tu nie je kde chytať?
- Ak viete o niekom, kto sa tu obohacuje, uveďte konkrétne, nie obviniť všetkých z RS
- Nesúhlasil som s tým, aby išli tolstolobiky do 1 a 2, išli tam kvôli vám, aby ste nerozprávali, že vaše ryby púšťame do Váhu.
- Minulý rok išlo do vody o 10 000EUR viac na ryby ako bolo schválené
- Máme zoznam sponzorov. Boli ste na plese, bolo tam 60 cien od sponzorov?
- Predseda Vecel chodí osobne preberať násadu do Hodonína, vie sa kedy príde násada do PB, kto chce tam príde. Pri vysádzaní chodia rybári pozerať čo sa vypúšťa. Prádzne kade s vodou? Asi ťažko...
- toalety poriešime
- chata na rybníkoch bola rekonštruovaná sponzorsky a môžete tam ísť za 10 EUR/deň, vie to každý okrem vás
- otvory do ľadu boli urobené, aby ryba a prežila, zatiaľ sa úhyn rýb neukazuje
- čerpať vodu stojí peniaze a nemalé...
- chcete robiť projekty, vybágrovať rybník = tristotisíc EUR
- všetky príjmy musíme evidovať a vyúčtovať, dotácia 650 od mesta tiež.
- P. Javorský prečo pýtate všetky tieto informácie vždy len na schôdzi OO, prečo neprídete kedykoľvek za nami do RD. Rozpočet, správu o hospodárení schvaľuje Mestská konferencia a nie na OO, nemáme vám čo dať. Základné informácie o hospodárení sú v správe o činnosti.
- Peniaze z predaja 3ky rybníka držíme na nákup nových vôd. Urbarnici pýtajú 8 EUR  za m2, vypočítajte si koľko by sme museli mať na celú plochu bagroviska
- Mobilizovať brigádnikov je pekné, no keď pošleme pozvánky, nikto nepríde.
- Nesedia Vám počty odbrigádovaných hodín? Nečudujte sa, hospodári odrobia po 150 hodín, sú to hodiny naviac a robili to za tých 50 EUR odmeny za rok.
- Kto chce chytať na Nosiciach si zachytá aj inde, nielen pri súkromných pozemkoch.

Členská schôdza schválila delegátov na mestskú konferenciu a aj doplňujúce návrhy do uznesenia:
- zakúpenie WC na VN Pov. Teplá (návrh p. Rosinu)
- každý člen obdrží pri prezentácii správu o hospodárení (návrh p. Rajmana)
- predložiť na schválenie výnimku na skorší lov kapra od 2018 (návrh p. Bajo)
- zverejniť rozpočet a správu o hospodárení na stránke (návrh p. Belasa)


 

4.3.2017 - Členská schôdza obvodnej organizácie č. 2

bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 

Členská schôdza obvodnej organizácie SRZ Považská Bystrica č.3
Termín konania: 5. marca 2017 (nedeľa) od 9,00h – 12,00h (prezentácia od 8,00h)
Miesto konania: Kino Mier

Pozvánky dostanú všetci členovia SRZ domov, povinná účasť vyplýva zo stanov SRZ. Na schôdzi môžete obdržať tlačivá na darovanie 2% z daní. Za neospravedlnenú neúčasť vzniká povinnosť 5 h brigád navyše.

Program:   
Prezentácia od 8,00h
1. Otvorenie
2. Voľba pracovných orgánov.
3. Správa o činnosti Obvodnej organizácie za rok 2016 a ciele na rok 2017
4. Diskusia
5. Správy komisií
6. ZáverKino Mier – 5.3.2017: Na nedelnej členskej schôdzi OO SRZ PB č. 3 bolo 377 prítomných členov (76,94 %). Predseda OO č.3 Milan Bajzík predložil správu o činnosti za uplynulý rok a ciele na rok 2017. V správe informoval o činnosti výboru, o úspechoch našich športovcov, o podujatiach a pretekoch organizovaných našou organizáciou. Zhodnotil zarybnenie a úlovky členov, brigády, atď.

Schôdza pokračovala v diskusii:
p. JUDr. Krajný upozornil na dodržiavanie rokovacieho poriadku, po včerajšej schôdzi, bol podaný podnet na disciplinárnu komisiu za prispevok v diskusii.

p. M. Dúbravka žiadal
- opäť o vytvorenie úseku CHAP na rieke Váh č. 4600, hoci to nebolo minulý rok schválené, ide o udržanie pôvodného genofondu rýb,
- pa pstruhových revíroch stanoviť lovnú mieru pstruha potočného na 27cm
- zakázať privlastňovanie lipňa v revíroch MsO SRZ Považská Bystrica
- vytvoriť na Domanižanke úsek s režimom CHAP - od Olympie po železničný most


p. Hanko sa pýtal
- prečo chce p. Dúbravka zvýšiť mieru pstruha potočného - 25cm pstruh sa vytre možno raz, 27cm pstruh sa vytre dvakrát, ide o generačné ryby. Násada 30cm pstruhov sa o týždeň vždy vychytá.

p. J. Haviar skonštatoval
- bagrovisko za rybníkmi v Považskej Teplej nie je revír určený na lov rýb, nie je to voda zaregistrovaná na ministerstve a výkon rybárskeho práva tam nie je možný. Kto tam chytá je pytliak. Rybárska stráž tam nemôže kontrolovať iba polícia. Lovíte tam na vlastnú zodpovednosť.

p. Meliš sa pýtal
- to bágrovisko je spojené s Váhom, je to nejako ohraničené? prečo by som tam nemohol chytať, aj ryby sú tam naše.

p. JUDr. Krajný odpovedal na otázky:
- minulý rok ste si schválili na obvodnej schôdzi vytvorenie CHAP na Váhu, ako aj nižšiu brigádnickú povinnosť 6h, žial oba návrhy na mestskej konferencii neprešli
- podporil návrh na vytvorenie revíru CHAP no treba si uvedomiť, že máme čoraz menej vody v Teplej, pod Dubovcom
- CHAP na Domanižanke si nevie dobre predstaviť, nesúhlasí s tým

- so zákazom lovu lipňa stopercentne súhlasím
- zvýšenie lovnej miery pstruha na 27cm je problematické, viete čo robia predátori, dávame do potokov ryby s lovnými mierami aby sa vychytali, a nie aby sme ich krmili, môžte si to schváliť
- jazero nie je spojené s Váhom, hranice revírov sú presne určené, nie je možné si to vysvetlovať po svojom
- Do vôd sme nasadili viac rýb ako sme plánovali, tento rok to tak určite nebude, je menej vody k dispozícii.


Členská schôdza scvhálila delegátov na mestskú konferenciu a jeden doplňujúci návrh do uznesenia - zvýšenie lovnej miery pstruha potočného na pstruhových vodách na 27cm.


 

5.3.2017 - Členská schôdza obvodnej organizácie č. 3

bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 

Rok 2016 ... viac>


 

dnes je: 22.9.2019

meniny má: Móric

podrobný kalendár


webygroup


342720

Úvodná stránka