Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Považský rybár

Mestská konferencia 2018

Mestská konferencia MsO SRZ Považská Bystrica

Termín konania: 23. marca 2018 (piatok) od 17,00h  (prezentácia od 16,30h do 17,00h)
Miesto konania: Penzión Terno

Program:   
1. Otvorenie
2. Voľba pracovného predsedníctva a komisií
3. Správa o činnosti MsO za rok 2017 a ciele na rok 2018
4. Správa o hospodárení MsO za rok 2017 a návrh rozpočtu MsO pre rok 2018
5. Správa kontrolnej komisie za rok 2017
6. Voľby do mestského výboru SRZ a kontrolnej komisie
7. Diskusia
8. Správa mandátovej komisie
9. Správa volebnej komisie
10. Správa návrhovej komisie
11. Záver
 

Terno: V piatok o 17,00h sa v reštaurácii Terno zišlo 50 delegátov mestskej konferencie MsO SRZ Považská Bystrica, aby zhodnotili predošlý rok, schválili rozpočet, ciele na rok 2018, zvolili si svojich zástupcov na ďalšie 4-ročné obdobie a prerokovali všetky návrhy z obvodných schôdzí. Konferenciu viedol JUDr. Ľubomír Krajný. Predseda MsO Vladimír Vecel predniesol správu o činnosti organizácie za rok 2017, ktorá odznela aj na obvodných schôdzach, tiež ciele na ďalší rok. Július Takáč vystúpil so správou o hospodárení za uplynulý rok a predložil návrh rozpočtu pre rok 2018. Ján Zelinka predniesol správu kontrolnej komisie. V správe mandátovej komisie bola potvrdená uznášaniaschopnosť konferencie s 92,5% účasťou delegátov. Ďalej prebehla voľba členov výboru MsO SRZ PB a kontrolnej komisie, po ktorej nasledovala diskusia. V diskusii vystúpili okrem iných aj hostia – prezident RADY SRZ Dr. Rudolf Boroš a predseda MsO SRZ Púchov Ing. Jozef Kalus. V diskusii odzneli príspevky:

Martin Dúbravka –navrhol vytvoriť revíry CHAP na Váhu, Domanižanke, zmeniť lovnú mieru lipňa tymiánového na 30cm, pýtal sa na trend meniacich sa vodných tokov na miestne revíry

Juraj Hrkota – navrhol doriešiť odkaľovaciu jamu firmy Slovenské štrkopiesky na VN Pod Dubovcom, nakoľko preteká do revíru.

Milan Bajzík – sa pýtal zástupcov SRZ, či nedôjde k po predaji výrobného strediska v PB aspoň k nejakej kompenzácii v prospech považskobystrickej organizácie, nakoľko tam Považskobystričania v minulosti odpracovali množstvo hodín.

Dr. Rudolf Boroš – pozdravil konferenciu v mene tajomníka SRZ, vyzdvihol vysokú úroveň a vyspelosť práce v SRZ Pov. Bystrica, informoval o vývoji pri schvaľovaní zákona o rybárstve, o petícii SRZ, o príprave snemu a nových stanov, o prebiehajúcej elektronizácii v SRZ, o relácii Na rybách, o pozitívnych výsledkoch hospodárenia a informoval aj o predaji  nerentabilného výrobného strediska v PB a vyjadril nádej, že novovybudované  stredisko prinesie prospech aj považskobystričanom.

Ing. Jozef Kalus – podporil vytváranie revírov CHAP, komentoval zákon o rybárstve a vplyve podnikateľov, zdôraznil význam vysporiadania pozemkov pod revírmi, kritizoval dezinformácie na rôznych rybárskych diskusiách napr. rybka.pe.hu

Peter Martinka – navrhol zrušiť roznášanie resp. zasielanie pozvánok na brigády a navrhol vytvorenie databázy email a telefonických kontaktov.

Ing. Milan Podmaník – komentoval pripravovaný zákon o rybárstve, kritizoval prístup ministerstva k petícii rybárov, požiadal zástupcov RADY aby neprestali v tlaku SRZ na štátne inštitúcie v tejto veci.

Štefan Rezák – informoval o umývaní áut na brehoch rybníkov v Považskej Teplej

Ing. Peter Marták – navrhol uvolniť viac peňazí z RADY na podporu športu, komentoval predaj výrobného strediska, vytvorenie revírov CHAP, žiadal aby štát platil za škody spôsobené predátormi, pýtal sa kontrolné odlovy v našich potokoch.

Peter Kušnier – informoval o vykonávaní kontrolných odlovov

Ing. Karol Šperka – kritizoval situáciu na revíroch RADY ohľadne zamedzovania prístupu k revírom súkromnými vlastníkmi pozemkov

Nasledovala správa predsedu volebnej komise – Miroslava Sýkoru ml.

   Vo voľbách členov výboru získali kandidáti z 50 platných hlasovacích lístkov nasledovné počty hlasov:

Ing. Peter Bočinec – 48

Jozef Haviar - 44

Ing. Peter Baránek- 42

JUDr. Ľubomír Krajný - 41

Mgr. Milan Dubnička, Vladimír Vecel – 40

Ing. Ivo Piech – 38

Ing. Milan Podmaník– 34

Jozef Kolek – 30

Peter Kušnier – 24, Martin Dúbravka – 20, Milan Rebroš - 2 (neboli zvolený)

   Vo voľbách do kontrolnej komisie získali kandidáti nasledovné počty hlasov:

Vladimír Haradzin – 34

Peter Kušnier – 32

Juraj Hrkota – 31

Tibor Behrík – 30 a Miroslav Kubík – 21 (neboli zvolený)

Následne si zvolení členovia výboru vybrali predsedu MsO SRZ – Vladimíra Vecela a tajomníka JUDr. Ľubomíra Krajného  a členovia kontrolnej komisie svojho predsedu KK – Petra Kušniera

   Ďalej delegáti schválili zástupcov MsO  SRZ Pov. Bystrica V. Vecela a Mgr. M. Dubničku na Snem SRZ, ktorý sa uskutoční na jeseň. Konferencia prerokovala i návrhy z obvodných schôdzí. Bol schválený návrh na zvýšenie lovnej miery lipňa tymiánového na 30cm, zrušenie zasielania písomných pozvánok na brigády, vytvorenie databázy emailov a tel. kontaktov členov MsO SRZ Považská Bystrica. Neboli schválené návrhy na vytvorenie revíru s režimom chyť a pusť na rieke Váh a potoku Domanižanka. Na záver bolo prijaté  uznesenie z mestskej konferencie.

Na mestskej konferencii bol ocenený Čestným členstvom MsO SRZ Považská Bystrica za dlhoročnú prácu pre rybárstvo Ing. Július Takáč.


 

23.3.2018 - Mestská konferencia MsO SRZ Považská Bystrica

bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 

dnes je: 22.9.2019

meniny má: Móric

podrobný kalendár


webygroup


342740

Úvodná stránka