Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Považský rybár

Členské schôdze 2016

Členská schôdza obvodnej organizácie SRZ Pov. Bystrica č. 1

Termín konania: 6. marca 2016 (nedeľa) od 13,00h – 15,30h (prezentácia od 12,00h)
Miesto konania: Kino Mier

Pozvánky dostanú všetci členovia SRZ domov, povinná účasť vyplýva zo stanov SRZ. Na schôdzi môžete obdržať tlačivá na darovanie 2% z daní. Za neospravedlnenú neúčasť vzniká povinnosť 5 h brigád navyše.

Program:   
Prezentácia od 8,00h
1. Otvorenie
2. Voľba pracovných orgánov.
3. Správa o činnosti Obvodnej organizácie za rok 2015 a ciele na rok 2016
4. Diskusia
5. Správy komisií
6. Záver


Kino Mier-6.3.2016: Na nedeľnej členskej schôdzi OO SRZ PB č. 1 bolo 396 členov (77,5 %). Schôdzu viedol Jozef Staník. Predseda OO č.1 Miroslav Sýkora predložil správu o činnosti za uplynulý rok a ciele na rok 2016. V správe informoval o činnosti výboru, o úspechoch našich športovcov, o podujatiach a pretekoch organizovaných našou organizáciou. Zhodnotil zarybnenie a úlovky členov, brigády, školenie a skúšky nových členov. Schôdza pokračovala v diskusii, v ktorej zazneli otázky, na ktoré odpovedal predseda MsO SRZ PB Vladimír Vecel:

- p. Hrkota sa pýtal:
Na revíroch máme stále prístrešky a búdy, či sa s tým bude niečo robiť, minulý rok bol ten istý problém - máme síce schválené uznesenie o zákaze budovania búd, v minulosti sme to likvidovali, odvážali, pálili, no hneď na to vznikali nové, ako huby po daždi. Upozorňujú nás na to aj vodohospodári. Žial máme nedisciplinovaných rybárov. Majiteľ stavby by to mal zlikvidovať sám. Musíme identifikovať autorov a zrejme prikročíme k represálnym opatreniam a nevydáme im doklady na ďalší rok.

- p. Jánošík sa pýtal:
Či by sa nemohli šeky rozdávať už v novembri, aby boli doklady vydané skôr - šeky roznášame s našim rybárskym spravodajom, treba si uvedomiť aj to, že skôr ako odovzdáte staré doklady, nemôžete dostať nové. Takých, čo chcú rybárske doklady na začiatku roka je pár desiatok, väčšina platí neskôr. Vieme to poriešiť individuálne.

- p. Vecel informoval o nových povolenkách, RADA prijala smernicu od ktorej sa to odvíja, my sme reagovali v rámci možností, máme normálne aj zlacnené povolenky, čo v iných organizáciach nie je. Informoval aj o plánovanom spustení priehrady o 180cm na niekoľko dní. Informoval o navýšenom zarybnení revírov v minulom roku z dodatočných prostriedkov. Rybári si na to zvykli a berú to už ako samozrejmosť, budeme v tom pokračovať, aby vo vode bol dostatok rýb.
Schôdza sa o 14:30 skončila prijatím uznesenia.


 

6.3.2016 - Členská schôdza obvodnej organizácie SRZ PB č. 1

bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu

 

Členská schôdza obvodnej organizácie SRZ Pov. Bystrica č. 2

Termín konania: 6. marca 2016 (nedeľa) od 9,00h – 12,00h (prezentácia od 8,00h)
Miesto konania: Kino Mier

Pozvánky dostanú všetci členovia SRZ domov, povinná účasť vyplýva zo stanov SRZ. Na schôdzi môžete obdržať tlačivá na darovanie 2% z daní. Za neospravedlnenú neúčasť vzniká povinnosť 5 h brigád navyše.

Program:   
Prezentácia od 8,00h
1. Otvorenie
2. Voľba pracovných orgánov.
3. Správa o činnosti Obvodnej organizácie za rok 2015 a ciele na rok 2016
4. Diskusia
5. Správy komisií
6. Záver


Kino Mier-6.3.2016: Na nedeľnej členskej schôdzi OO SRZ PB č. 2 bolo 240 členov (65,69 %). Schôdzu viedol Ľubomír Horínek. Predseda OO č.2 Karol Šperka predložil správu o činnosti za uplynulý rok a ciele na rok 2016. V správe informoval o činnosti výboru, o úspechoch našich športovcov, o podujatiach a pretekoch organizovaných našou organizáciou. Zhodnotil zarybnenie a úlovky členov, brigády, školenie a skúšky nových členov. Schôdza pokračovala v diskusii, v ktorej zazneli otázky, na ktoré odpovedal predseda MsO SRZ PB Vladimír Vecel:

- p. Hošták sa pýtal:
prečo sa musí ospravedlniť neúčasť na schôdzi 3 dni pred konaním schôdze, čo keď si zlomím nohu - platia schválené pravidlá, kto sa ospravedlní nemá problém.
prečo je povinnosť účastniť sa schôdze a nie právo, navrhol zmenu stanov, je to nedemokratické - platia súčastné stanovy SRZ, na stránke rady je návrh nových stanov, ktoré sa budú schvaľovať na mimoriadnom sneme, možné návrhy na zmenu môžu predkladať delegáti snemu. O návrhu sa bude hlasovať.
prečo sme preložili schôdzu na 13,00h v nedeľu - pôvodné termíny schôdzí 21. 2 a 27. 2. sme museli preložiť kvôli tomu, že nebolo voľné Kino, dostali sme termín na 6.3. na celý deň, preto doobedu je schôdza dvojky a poobede jednotky organizácie. Záujem o tieto priestory je veľký a už teraz máme avizované obsadenie priestorov v našich tradičných termínoch už aj v roku 2017. Budeme to museť doriešiť. Uvažuje sa aj o iných možnostiach.
na internete koluje mail p. Korčoka, prečo sa podľa neho neriadime - podobné výzvy preberáme na výboroch MsO, no nemôže nám nejaký člen inej organizácie hovoriť, čo máme my robiť, resp. ako hlasovať.
prečo sa nediskutuje zmena stanov, je to satira podobná týmto voľbám, rozhoduje sa na RADE o našej budúcnosti bez nás - sami vidíte na internete, že je veľká nespokojnosť s prácou RADY a tajomníka, schválili si, že na mimoriadny snem pôjde miesto dvoch delegátov len jeden za každú organizáciu, RADA vraj nemá peniaze, neprešlo to aj napriek tomu, že sme si to chceli zaplatiť sami. Informácie z RADY máme hlavne z webstránky RADY, nakoľko tam nemáme zastúpenie.
chcel by mať informácie ako je správa predsedu, kde ju nájde - na našej webstránke po mestskej konferencii.

- p. Miniarik sa pýtal:
prečo sa dozvieme o zmene zákona a vyhlášky a nemôžme k tomu nič povedať - návrh vypracovala a schválila RADA - 32 ľudí, je to na ich webstránke, nemali sme možnosť sa toho zúčastniť, keď sa predseda pýtal tajomníka, bolo mu povedané, že je to už na MŽP SR, nevieme ako to prejde parlamentom, dúfajme, že to bude platiť v roku 2017, a že neprídeme o vody ako v Čechách.

- p. Benko sa zaujímal:
prečo nie sú ceny povoleniek pre dôchodcov odstupňované ako predtým - vyšla smernica RADY, boli sme postavení pred hotovú vec - buď vydať všetkým povolenky za rovnakú cenu, alebo vydať aj ešte jednu zlacnenú. V Prievidzi majú jednotnú cenu pre všetkých. My sme dali okrem 46 eurovej aj zlacnenú 33 eurovú pre dôchodcov, ženy ZŤP atď. Predseda sa pýtal p. Benku, že sme dostali od  Mgr. Benku  list (či ho pozná) v ktorom nás obvinil, že sme zvýšili ceny povoleniek, lebo výbor chodí do Nórska na ryby. Žiaľ, keď sme ho predvolali na výbor, aby nám o tom povedal viac, neprišiel.

- p. Rosina žiadal:
aby motorové vozidlo, ktoré je porozbíjané pri VN Pov. Teplá bolo odstránené, nie je kde parkovať - súhlas, pozreme sa na to.
prečo sa robia preteky organizátorov a sponzorov, prečo ,,chupač" môže chytať až po nich, sponzori berú všetko čo sa pohne - uvedomme si, že aby ste mohli chytať na pretekoch, musí sa o to niekto postartať, niekto si to odrobiť. Bolo by nespravodlivé, aby si organizátori pretekov v Teplej a na Slavojke tiež nemohli zachytať, vrátane sponzorov. Každý si to zaplatí, zapisuje úlovky, rybárska stráž na to dohliada, vyhodnotí sa to.
aby sa zmenil systém losovania na pretekoch v Teplej, aby každý kto príde vyžreboval svoje miesto ako na Slavojke a nie skupinu 5 miest, všetci ktorí chytajú na trojke od Váhu nič nechytia a pri železnici odchytajú - zmenili sme systém na základe požiadaviek rybárov. Nový spôsob žrebovania vymyslel Peter Baránek, ktorý má vo výbore na starosti športovú oblasť. Preteky nie sú majstrovstvá v love rýb, ale kultúrno spoločenská udalosť pre našich rybárov. Zohladnili sme požiadavku rybárov, aby mohli chytať partie do 5 ľudí spolu, preto sa žrebujú pätice miest. Chlapi si tam prídu pokecať. Ak by sa losovalo ako na Slavojke, t.j. že každý žrebuje svoje miesto, všetci budú rozhádzaní po celom rybníku, čo veľa ľudí nechce. Treba poďakovať organizátorom, že sa to zvláda aj pri takom veľkom počte pretekárov. O návrhu sa bude hlasovať.

- p. Šperka skonštatoval:
že organizuje preteky v Teplej aj ostatnými chlapmi z výboru a ľudmi, ktorí prídu pomôcť a nemôžu sa zúčastniť pretekov, prečo by nemali aj oni mať právo si zachytať, naopak najskôr sú preteky a chytá ,,chupač" až potom organizátori a sponzori.

- p. Javorský sa pýtal:
prečo on musí zaplatiť 7 eur na pretekoch a sponzori len 5 eur na sponzorských a ešte majú k tomu majú guláš - občerstvenie býva zabezpečené sponzorsky a vybrané peniaze idú do pokladne organizácie, t.j. naspäť rybárom.

- p. Vecel informoval členov o plánovanom spustení priehrady o 180cm na niekoľko dní, kvôli ťažbe štrku pod Dubovcom.

V uznesenií sa hlasovalo o dvoch doplňujúcich návrhoch: o návrhu na zmenu stanov SRZ, vo veci zmeny z povinnej účasti na schôdzi na právo na účasť na schôdzi - p. Hoštáka a návrh na zmenu systému žrebovania na pretekoch v Považskej Teplej - p. Rosinu. Oba návrhy členská schôdza odmietla.
Schôdza sa o 10:30 skončila prijatím uznesenia.


 

6.3.2016 - Členská schôdza obvodnej organizácie SRZ PB č. 2

bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 

Členská schôdza obvodnej organizácie SRZ Pov. Bystrica č. 3

Termín konania: 20. februára 2016 (sobota) od 9,00h – 12,00h (prezentácia od 8,00h)
Miesto konania: Kino Mier

Pozvánky dostanú všetci členovia SRZ domov, povinná účasť vyplýva zo stanov SRZ. Na schôdzi môžete obdržať tlačivá na darovanie 2% z daní. Za neospravedlnenú neúčasť vzniká povinnosť 5 h brigád navyše.

Program:   
Prezentácia od 8,00h
1. Otvorenie
2. Voľba pracovných orgánov.
3. Správa o činnosti Obvodnej organizácie za rok 2015 a ciele na rok 2016
4. Diskusia
5. Správy komisií
6. Záver


Kino Mier-20.2.2016: Na sobotnej členskej schôdzi OO SRZ PB č. 3 bolo 372 členov (69,79 %). Schôdzu viedol Marian Kuciak. Predseda OO č.3 Milan Bajzík predložil správu o činnosti za uplynulý rok a ciele na rok 2016. V správe informoval o činnosti výboru, o úspechoch našich športovcov, o podujatiach a pretekoch organizovaných našou organizáciou. Zhodnotil zarybnenie a úlovky členov, brigády, školenie a skúšky nových členov. Schôdza pokračovala v diskusii, v ktorej zazneli otázky a odpovede:

- p. Rybárik sa pýtal:
 prečo sa nezlovili niektoré odchovné potoky - neboli vhodné podmienky, daždivé počasie, kalná voda, neprišli pozvaní brigádnici a pod., ide o náročnú prácu a pár ľudí to nezvládne, treba si to ísť vyskúšat
 prečo neprebehlo školenie novej lovnej skupiny - objednávka bola na RADU zaslaná, no neorganizovalo sa školenie, objednali sme to aj tento rok, povedali nám, že keď bude určítý počet prihlásených prebehne školenie, čakáme
 prečo sa neurobia lavičky, koše na rybníkoch - koše nám plnia kúpajúci, lavičky sú hneď zničené opitými mladíkmi, s hospodármi niečo v tom urobíme
 kedy prebehne čistenie Slavojky a Teplej sacím bagrom - malo to prebehnúť v novembri, decembri, stroj bol napokon zazimovaný, žial nemáme doriešené kam vypustiť bahno, v Teplej patria susedné pozemky urbariátu, pokiaľ nedostaneme súhlas, nemáme to kam dať, sme v jednaní, na Slavojke je to podobne. Objednávku na stroj máme, je o neho veľký záujem. Predpokladáme, že na jar to prebehne v Teplej.
 prečo sa robila rekonštrukcia na chate v Pov.Teplej, koľko to stálo - snažíme sa zvelaďovať náš spoločný majetok, stálo to cca 50EUR, strechu zaplatil Vlado Lovíšek, zárubňu dal Jozef Kolek, okno dal Jaro Miclea, kvádre p. Kňažko, práca brigádnicky hospodári, je im treba len poďakovať, že prispeli.
 prečo nebola zavedená dobrovoľná známka na úpravu Slavojku - dobrovolné známky sú účelové na športovú činnosť, aj vďaka tomu tvoríme podmienky, aby naši športovci mohli lahšie dosahovať také dobré výsledky.
 prečo sa neoznamuje zarybňovanie, kedy sa ryby dovezú, kam, atď - termíny sú neurčité, ideme prevziať násadu, ryby náhodne meráme a kontrolujeme váhu. Čas dovozu je žial napr. medzi od 8,00 do 14,00h. Nerobí nám problém to oznámiť ak to vieme.
 kto rozhoduje kedy a koľko bude vysadené - ichtiológ určuje minimálne zarybnenie každého revíru, je to v kompetencii hodpodárov, sú kompetentní, vyškolení a zodpovední.
 prečo sa na preteky do Teplej nepredávajú vstupy pre autá - robíme cca 50 voľných vstupov pre invalidov, organizátorov, obsluhu, a je to plné, je tam ďalších 300-400 pretekárov. Nie je kde parkovať.
 čo je nové so železnicou v Teplej  - železnica je projektovo dokončená, súťaž tiež, predpokladáme že realizácia začne najskôr v 2017,
 kedy sa znova budú bagrovať splavy na Domanižanke - doposiaľ nikto nebagroval splavy, urobili sme to až my za pomoci mesta, nie je to potrebné robiť každý rok, chceme radšej zvýšit hladinu aspoň o 5cm hrádzkami a zvýšiť tým okysličenie vody a znížiť jej teplotu.
 neúčasť na schôdzach treba pokutovať,  na mestskú konferenciu treba aspoň 10 percent členov- platia pravidlá schválené rybármi
 či by sa nedala zväčšiť plocha rybníka v Teplej, je tam málo miesta - sacím bagrom sa plocha jednotky zväčší

- p. Hološko sa spýtal:
 prečo sa dáva s dúhakom do potokov aj potočák, keď je taký drahý - potočák je pôvodný druh, dúhak je na potokoch trojdňová ryba, je na nás aby sme 25ky potočáky, ktoré sa začínajú vytierať púšťali a v potoku niečo zostane. Žiaľ sú tu umelo vypúšťané vydry a volavky. Vydra žije aj v meste na SNP. V domaniži je ich 6. Nasádzať potočáky musíme aj podľa minimálneho zarybňovacieho plánu.
 prečo na plese v tombole vyhrávajú pravidelne niektorí členovia výboru - je pravda, že moderátor vyhral 5 cien, no kúpil si 300 lístkov, predseda kúpil 80 lístkov a nevyhral nič. Je treba poznamenať, že nás finančne podporil, a peniaze zostávajú rybárom.
Ak neveríme losovaniu, môžme zmeniť systém, kto vyhrá, vytiahne ďalšieho, prečíta číslo a dá skontrolovať Bajzíkovi.
 na domanižanke prebieha čistenie v meste od mosta dolu, či by sa nedalo vybaviť aj smerom hore - preveríme možnosti

- p. Králik upozornil,
 že menšie ryby sa vyťahujú z vody systémom voda vzduch - zákon hovorí jasne ako to robiť
 či môžme čistiť ryby na lovnom mieste - zákon hovorí jasne, očistiť tak, aby bolo možné merať, zvyšky odniesť
 odpadky na revíroch viac kontrolovať, robiť brigády na čistenie a odvoz odpadkov - odpovedané
 upozornil na kriminalitu pri vode, vandalizmus, kradnú sa udice, vykradajú autá, či nemôžme zapojiť štátnu políciu - kontrolujeme v spolupráci s mestskou aj štátnou políciou, máme dohodu o spolupráci, večer sa vyrazí k vode a končí sa neskoro v noci. V tejto oblasti sa dosť robí, treba im aj poďakovať.
 navrhol zrušenie rybárskej stráže, alebo nahradenie políciou - ...
 či by nebolo dobré potrestaných rybárov nechať radšej pri vode a pridať im brigádu - represné opatrenia typu zobrať doklady na dva roky sú najúčinnejšie. Zaplatiť pokutu nie je v dnešnej dobe pre solventných problém.
 navrhol sponzorské preteky zrušiť a urobiť pre sponzorov nejaký guláš - sponzori a aj organizátori pretekov si zaplatia štartovné, dostanú bodovačky, vyhodnotí sa pretek. Peniaze, ktoré zostanú, idú späť rybárom. Treba hladieť aj na organizáčný štáb, tí ľudia neboli niekoľko rokov na žiadnych pretekoch. Robí sa to takto vo všetkých organizáciach. Netreba sa báť, že rýb nebude dostatok. U nás zarybňujeme už tri krát za rok, čo tu nikdy nebývalo. Hájenie dávame na najkratšiu možnú dobu.

-p. Dúbravka navrhol vytvoriť revír CHAP na Váhu od ostrova po vtok Teplanky, vytvoriť tam generačné ryby na výter - je to návrh, bude sa o ňom hlasovať

- p. Lovíšek či by nebolo lepšie robiť hniezda na výter Zubáča z kokosového vlákna miesto čečiny, dajú sa opakovane používať - preveríme to, aká je cena, aké sú skúsenosti

-p. Kalník navrhol zrušiť nádoby na smeti, sú stále plné,  nech si každý nosí odpad domov - sme za

p. Šperka skonštatoval, že neporiadok nerobia len rybári, jarné vody donesú veľké množstvo odpadu - ...

- p. Švajtroch sa pýtal, prečo v Bratislave neplatia členovia miestne povolenky iba zväzové - nevieme o tom, smernica ktorá momentálne platí, také niečo neumožňuje

V uznesenií sa hlasovalo o dvoch doplňujúcich návrhoch, vytvorenie revíru chyť a pusť na úseku rieky Váh - p. Dúbravku a o návrhu na zníženie brigádnickej povinnosti z osem na šesť hodín - p. Vecela. Oba návrhy boli schválené a bude sa s nimi zaoberat mestská konferencia.
Schôdza sa o 11:30 skončila prijatím uznesenia.


 

20.2.2016 - Členská schôdza obvodnej organizácie SRZ PB č. 3

bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 

dnes je: 22.9.2019

meniny má: Móric

podrobný kalendár


webygroup


342726

Úvodná stránka