Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Považský rybár

Brigády

Brigádnická činnosť členov MsO SRZ Považská Bystrica 2018


 
DátumPopis brigádyRevír č.Názov revíruPočet hod.
28.1.2018Zabezpečenie rybárskeho plesu DK KOVO216
3.2.2018Hričovský kanál čístenie3-4600-1-1Kanál č. 1148
17.2.2018Čist.pr.a ľ.brehu od nálet.drev. od 1.splavu po ihrisko v Stupnom3-2810Papradnianka96
17.2.2018Výs.a číst. od krovín na Váhu, Spotr. PHM 5 l, 1 píla a 1 krovinorez3-4600Váh č. 10120
24.2.2018Čist.pr.a ľ.brehu od nálet.drev. od 1.splavu po ihrisko v Stupnom3-2810Papradnianka48
3.3.2018Bagrovanie Slavojka3-2680-1-1OR Slavojka8
3.3.2018Výs. a číst. od krov. na Váhu3-4600-1-1Váh č. 10136
4.3.2018Bagr. Slavojka, rezanie Slavojka3-2680-1-1OR Slavojka16
10.3.2018OR Slavojka - brigády 3-2680-1-1OR Slavojka80
17.3.2018OR Slavojka - práce3-2680-1-1OR Slavojka72
17.3.2018Pries.por.,úpr. breh. poriadok,odvoz nazb.odpadu do ZD3-5580-1-1VN Pov. Dubovcom240
18.3.2018Slavojka výrub, vybr. konárov člnom3-2680-1-1OR Slavojka64
24.3.2018Priesek porastov,čist. koryta,kosenie3-0720-4-1Domanižanka277
24.3.2018OR Slavojka-vyber. konárov člnom3-2680-1-1OR Slavojka8
24.3.2018Výs. a čist.od krovín Hrič. Kanál3-1040Hričovský kanál96
25.3.2018OR Slavojka-vyber. konárov člnom3-2680-1-1OR Slavojka48
25.3.2018Pries.por.,poriadok,zber naplav.,odvoz nazb.odpadu do zber dv.3-2210-4-1Mríkovka104
26.3.2018Priesek a úpr.koryta potoka, zber a odvoz odpadu3-2210-4-1Maríkovka112
31.3.2018Čist.Závads.pot.,opr. kaskád,odprat.konár.po ť.dreva,čis.Domanižanky cez Preč., Bodnianky3-0730-4-2Domanižanka, Bodnianka176
31.3.2018Výlov, nasádzanie Váh 4600, Domanižanka3-0720-4-1Domanižanka, Váh 460072
31.3.2018Výseka číst. od okrovín na Hrič. Kanáli3-1040-1-1Hričovský kanál88
7.4.2018Čist. hl. toku Domanižanky z Domaniže do Prečína, zber odpadu-48 vriec3-720-4-1Domanižanka240
7.4.2018OR Slavojka-brigáda3-2680-1-1OR Slavojka104
7.4.2018Pries.porastu, úpr. brehov - poriadok,odv. nazb. odpadu do zber.dvora3-5580-1-1VN Pod Dubovcom360
7.4.2018Údr.areálu, uprat. náraď.,izolácia unimo,natier.plota,VSMaŠ Lodenica3-4600Váh č. 10104
7.4.2018Ryba vysad. na Domanižanku v obce Prečín3-0720Bodianka64
8.4.2018Prípr.mat.,zhot.hniezd pre výter Z a ich osadenie3-5580-1-1VN Pod Dubovcom40
14.4.2018Domaniža-Prečín, prerez porast.,čist.breh. vod. toku,zber opad.,opr. kaskád3-0720-4-1Domanižanka224
14.4.2018Čistenie brehov3-5480VN Nosice560
15.4.2018Čist.a pries.oboch br. Hrič,kan, zber a výv,odp.21 vr.,rozhr. navrz. zem., úpr. lov. miest,osad. tab.3-1040-1-1Váh č. 11384
15.4.2018Zhot. a osadenie hniezd na výter zubáča 5 ks3-1040-1-1Váh č. 11 Hričovský kanál12
15.4.2018Prípr. a pokl. hniezd na výt.zub.chystanie čeč.,prevoz čeč.montáž hniezd3-4600Váh č. 1056
21.4.2018Chyst. kameňa, čečiny na opr. kaskád, prerez Bodiňanky, hájenie revírov3-0730-4-2Bodnianka96
21.4.2018Čist. br. vt. hr. mreží,odstr.uh.rýb 41 ks Kapor,, 1 ks tolst. zber odpadkov3-5590-4-1VN Pov. Teplá120
28.4.2018Čist. br. hrádze, vtoku mreží a hrádzí, Odst. uh,rýb, kosenie, zber odpadkov3-5590-4-1VN Pov. Teplá120
1.5.2018Čistenie vt. a mreží, 13.5.,20.5., 24.05..,30.05.3-5590-4-1VN Pov. Teplá8
1.5.2018Kos.+opr.dverí na WC VSMaŠ Lodenica3-4600Váh č. 1016
5.5.2018Príp.jar.pretek.,kosenie,zber odp.,upratovanie plecháča,vypr. a vyčist.prednej bunky3-5590-4-1VN Pov. Teplá224
6.5.2018Práce na VN Pov. Teplá - preteky jarné3-5590VN Pov. Teplá224
6.5.2018Upratovanier po jar. pretekoch3-5590-4-1VN Pov. Teplá56
12.5.2018Memoriál J. Kronera3-5590-1VN Pov. Teplá192
5.6.2018Kosenie - VSpDaM3-4600-1-1Váh č. 108
23.6.2018Zváranie a oprava móla, VSMpDaM3-4600-1-1Váh. č. 1016
7.7.2018Popis prevedenéj práce: Hričovský kanál, Papradnianka obnova a osadenie označenia revírov3-1040-1-1, 28,Hrič. kanál12
16.7.2018Kosenie, nat., WC VSMpDaM3-4600-1-1Váh č. 1024
2.8.2018Osadenie kaskády3-0720Domanižanka72
22.8.2018OR Slavojka brigáda, 22.8.,29.8.,17.11.3-2680-1-1OR Slavojka152
22.9.2018Prípr. ryb. na jesenné pret., Kosenie, zber odp., čistenie mr. a vtokov3-5590-4-1VN Pov. Teplá80
29.9.2018Prípr. ryb. na jes.pret.,Kosenie, zber odp.,čist. mr. a vt., Stavenie stanov a trate3-5590-4-1VN Pov. Teplá136
30.9.2018Upratovanie po pretekoch3-5590-4-1VN Pov. Teplá40
30.9.2018Rozhodcovia - jes.preteky3-5590-1-1VN Pov. Teplá152
30.9.2018Výdaj kapra do kol.šť.,vys. násady K3 do PT, Pd do PT, čist.mr., kruháča,napust.vody do ryb.RADY3-5590-1-1VN Pov. Teplá32
6.10.2018Čistenie koryta rieky36-0720Domanižanka168
29.10.2018Šalovanie a bet., pd prístr. mont.rohovníkov na sendviče, VSMpDaM3-4600-1-1Váh č. 1048
9.11.2018Poch.,Kontr.rv. zber odp.,odvod odp. kontr..stavov,úč. na jednaniach3-5580-1-1VN Nosice72
10.11.2018Oprava poškod. značenia revíru3-1040-1-1Váh č. 118
25.11.2018Šalovanie a bet.podl v Unimob.,armovanie,prevoz sendv do RD, zatepľ UNIMOB a pod.3-4600-1-1Váh č. 10120
30.11.2018OR Slavojka - brigády 3-2680-1-1OR Slavojka216
30.11.2018Priesek Váh Kanál3-1040-1-1Váh č. 1148

Brigádnická činnosť členov MsO SRZ Považská Bystrica 2017


 
DátumPopis brigádyRevír č.Názov revíruPočet hod.
1.1.2017Výlov Pov.Teplá v r.20163-5590-1-1VN Pov. Teplá216
1.1.2017Výlov Pov.Teplá3-5590-1-1VN Pov. Teplá8
28.1.2017Príprava ryb.plesu  DK KOVO200
28.1.2017Zabezpeč. Ryb. plesu 2017, upratovanie po plese Ples 2017184
18.2.2017Priesek a čistenie brehov rieky3-2810Papradnianka88
19.2.2017Prieseky a čietenie brehov rieky3-2810Papradnianka80
1.3.2017kanál, kosenie trate, čistenie brehov od 03-12/20173-1040Hričovský kanál494
4.3.2017Výsek a čist. od krovín medzi Hr.Kanálom a Váhom,3-1040Hričovský kanál144
11.3.2017Čistenie potoka, orez.stromov, konárov po ťažbe dreva,zber plastov, prezez stromov,prípr.navýlov Závadský potok136
11.3.2017Výsek a čist. od krovín medzi Hrič.kanl. a Váhom, býv.štrkov. číst. hrádze kanála3-1040Hričovský kanál136
12.3.2017Chystanie kameňa a čečiny na opr. kaskád, spevň.brehov, oprava kaskár a pod. Závadský potok152
18.3.2017Priesek porastu, úprava brehov - poriadok, úprava vjazdu, odvoz odpadu do zber dvora3-5580VN Pod Dubovcom200
19.3.2017Priesek porastu, úpr. brehov- poriadok, odvoz odpadu do zber.dvora3-5580VN Dubovec352
25.3.2017Priesek, úprava príj. cesty,úprava a tvorba lovn.miest,zber a odvod odpadu3-5580-1-1VN Dubovec72
25.3.2017Čist.a spevň.brehov, prerez stromov a krov, oprava kaskád a budov nov. kaskád 20 ks,hájenie revírov Vášťanský potok208
25.3.2017Výsek a čist. krovín medziHrič.kan. a Váhom, Hričovs.kanála3-1040Hričovský kanál160
26.3.2017Priesek, úprava koryta potoka, zber a odvoz odpadu3-2210-4-1Maríkovaka č. 2104
26.3.2017Prerez a pesek, spevň.brehov, oprava starých kaskád, budovanie nových kaskád 8 ks, úprava brehovl Horňanský potok, Strelnica144
1.4.2017Výlov pstruha, Horňanka 269 ks, Strelnica 258 ks Horňanka, Strelnica152
1.4.2017Natieranie móla, upratovanie náraď.,úprava terénu VSMaŠ Lodenica Zber plastov Váh a Hrič. kanál 10 c3-1040,4600Hričovský kanál, Váh č. 10152
1.4.2017vysadenie násady K3, šťáka, rýchl.Pd25590,1040,2680VN Pov. Teplá, Hrič. kanál, OR15
1.4.2017Čistenie breho vVN Nosice3-5480VN Nosice408
1.4.2017Priesek Domanižanky, pálenie krovín3-0720Domanižanka240
2.4.2017Príprava mater. zhotovenie hniezd pre výter zubáča a ich osadenie3-5580VN POd Dubovcom40
8.4.2017Presek.brehov,Ľ.a P. str. kanála,zber odp.25ks vr.,opr.8kslavič.,opr.2ks lav., čist.stanovísk na ov3-1040Beňov404
9.4.2017výlov zlovenie 563 kc PP1 Kvášovský potok72
15.4.2017Príprava a pokladanie hniezd na výter zubáča3-1040Hričovský kanál64
30.4.2017Príprava pretekov, stavba trate, výroba a opr.mostíkov3-2680-1-1OR Slavojka64
1.5.2017Rozhodcovia pretekov3-2680-1-1VN Slavojka96
7.5.2017Preteky VN POv. Teplá rozhodcovia3-5590VN Pov. Teplá120
13.5.2017Memoríál J. Kronera3-5590VN Pov. Teplá136
20.5.2017Kosenie- VSMaŠ Lodenica3-4600Váh č. 108
26.5.2017Zber a odvoz odpadu na ZD, plašenie kormorána,3-5580, 30720,0VN Pod Dubovcom, Papradnianka,80
11.6.2017Ulož. unimobunky, móla, VSMaŠ Lodenica3-4600Váh č. 1056
22.6.2017Likvidácia úhynu rýb pri Udiči3-5580VN Pod Dubovcom56
28.6.2017Kosenie VSMaŠ Lodenica3-4600Váh č. 1016
1.8.2017Čistene Man.potoka, prítokovej šachty, mreží, zber odpadu3-5590VN POv. Teplá, Manínsky potok40
1.8.2017Vysadenie násady K3, Pd2, úhor, zubáč  24
23.8.2017Úprava bet. podvalov, čistenie koryta3-0720Domanižanka48
26.8.2017Kosenie - VSMaŠ LOdenica3-4600Váh č. 1016
8.9.2017Oprava UNIMO - premontáž panelov,dovoz a odnos, odvoz odpad. z VSDaM Lodenica3-4600Váh č. 1048
9.9.2017Oprava splavov v obci Domaniža, od 1. mosta cez št. cestu po 2. most pri pamätníku3-0720Domanižnk96
17.9.2017Preteky Pov. Teplá - rozhodcovia3-5590VN Pov. Teplá136
30.9.2017Čistenie koryta Domanižanky3-0720Dmanižanka104
25.10.2017VSDaM Lodenica - oprava krovu, dovoz, nerezanie a vykladanie3-4600Váh č. 1080
26.10.201709-10/2017 - čistenie vtoku a mreží od lístia, utesňovanie výpustu, čistenie vtoku Teplanky3-5590VN Pov. Teplá56
28.10.2017VSDaM Lodenica - oprava dverí, zárobne a okna UNIMO3-4600Váh č. 1040
10.11.2017natieranie strechy a krovu UNIMO VSDaM Lodenica3-4600Váh č. 1016
11.11.2017VSDaM Lodenica - motáž stre. lát, strechy a plechov a rynhákov3-4600Váh č. 1056
2.12.2017Čistenie vtoku a mreží od lístka a napl., čistenie vtok. kaskády na Teplanke3-5590VN Pov. Teplá16
9.12.2017Vyťahovanie móla VSDaM Lodenica3-4600Váh č. 1056
31.12.2017práce na RD  128

Brigádnická činnosť členov MsO SRZ Považská Bystrica 2016


 
DátumPopis brigádyRevír č.Názov revíruPočet hod.
6.01.2016Výsek porastov Hričovský kanál3-1040Hričovský kanál32
9.01.2016Výsek porastov - Hričovský kanál3-1040Hričovský kanál32
10.01.2016dovoz podvalov na RD3-0720Domanižnka56
23.01.2016Výsek porastov - Hričovský kanál3-1040Hričovský kanál32
23.01.2016Priesek, čistenie brehov rieky3-2810Papradnianka72
30.01.2016Priesek a čistenie brehov rieky3-2810Papradnianka64
6.02.2016čistenie Závad.potoka po ťažb.dreva, preriezka brehu, príprava na výlov Odch. potok Závadka200
7.02.2016chystanie kameňa a čečiny na opr. kaskád, oprava 30 ks kaskád Odch. potok Závadka88
5.03.2016Výsek a čistenie hrádze Hričovského kanála3-1040Hričovský kanál120
7.03.2016Zváranie a montáž mreží na unimobunku - Výcvikové stredisko detí a mládeže3-4600Váh č. 1024
12.03.2016Výsek a čistenie hrádze Hričovského kanála3-1040Hričovský kanál160
12.03.2016Presekávanie a čistenie, oprava kaskád Kvašovka128
12.03.2016Priesek porastu,úprava brehov - poriad.,úprava výjazdu, odvoz odpadu do zber. dvora3-5580VN Pod. Dubovcom264
12.03.2016Priesek a úpr. príjazd. cesty, úprava lovných miest, zber a odvoz odpadu3-5580VN Pod. Dubovcom88
19.03.2016Výsek a čistenie hrádze Hričovského kanála3-1040Hričovský kanál152
19.03.2016čistenie brehov a stanovíšť na lov, zber odpadu, oprava lavičiek3-1040Hričovský kanál Beňov232
19.03.2016čist. breh. a stan. na lov, pr.a ľav. str. kanál.,zber a odvoz odp., oprava 12 ks lavičiek3-1040Pod Beňovom448
19.03.2016Pries.porastu, úprava brehov-poriad.,odvoz odpadu do zbern. dvora3-5580VN Pod Dubovcom120
19.03.2016Priesek a úpr.príj. cesty, úprava a tvorba lovných miest, zber a odvoz odpadu3-5580VN Pod Dubovcom224
19.03.2016výrub náletových drevín3-0270Domanižanka176
20.03.2016Priesek a opr. kor. pot., zber a odvoz odp. oprava splavov3-2200Kátlinka88
20.03.2016Priesek a úprava koryta potoka, zber a odvoz odpadu, oprava splavov3-2200Usudička96
26.03.2016Výsek a čistenie hrádze Hričovský kanál3-1040Hričovský kanál160
27.03.2016výrez a čistenie príjazdovej cesty, zber odpadu3-2680OR Slavojka64
2.04.2016Zber odpadu pod diaľničným privádzačom, úprava terénu3-4600Váh č. 10160
2.04.2016Lov el. agr. Horň-126 ks,Stredln-29ks,Závad-72ks,Bodz.-55ks3-0730Horňanka112
2.04.2016Prerezávka porastov,čiíst. brehov, budovanie kaskád na výlov Domaniza3-0430Studenický potok184
3.04.2016Výlov PP 300 ks, násada DOmanižanka 3-0720-4-13-0730Kvášovský potok104
6.04.2016Prípr. mat., zhot. hniez pre výt. zubáča a ich osadenie3-5580VN Pov. Dubovcom48
11.04.2016Prípravam pokladanie a vyzdvihnutie hniezd pre výter zábáča3-4600Váh č. 1040
16.04.2016čistenie brehov VN Nosice3-5480VN Nosice352
19.04.2016Dovoz pražcov po rieke Domanižanka, odvo orezaných kusov3-0720Domanižanka32
30.04.2016Kosenie brehov, zber odpadkov, výrub kríkov, oprava inštalácie3-5590VN Považská Teplá72
1.05.2016Pálenie navozeného náletu Domanžanka3-0720Domanžanka64
13.05.2016Mem. J. Kronera3-5590VN Pov. Teplá157
14.05.2016výrez nál.por. pod Hydrocentr.,spálenie, kosenie brehu krovinorezom3-1040Hričovský kanál24
20.05.2016I.liga LRU - st. hr.tr.,bufet,stráženie, obsluha pom.práce rozhodc.3-1040Hričovský kanál32
21.05.2016Kontrola čistoty vôd, zber a odvoz odpadu na zber. dvor3-5580VN Pod Dubovcom64
2.06.2016Kosenie a hrabanie trávy - Výcvikové stredisko mládeže3-4600Váh č. 1016
8.06.2016Striekanie hrádze - Hričovský kanál3-1040Hričovský kanál8
24.06.2016ukladanie podvalov do koryta Domanižanky3-0720Domanižanka80
5.07.2016Práce na RD Rybársky dom16
6.07.2016Oprava a rekonštrukcia A, čistenie mreží rybníkov3-5590VN Považská Teplá32
16.07.2016Oprava a rekonštrukcia A, čistenie mreží rybníkov3-5590VN Považská Teplá34
23.07.2016Oprava a rekonštrukcia A, čistenie mreží rybníkov3-5590VN Považská Teplá24
26.07.2016Kosenie - Výcv. stred. ml. Lodenica3-4600Váč . 108
6.08.2016Oprava a rekonštrukcia A, čistenie mreží rybníkov, vtoku3-5590VN Považská Teplá30
7.08.2016výrez.nál.porast.,zber a odvoz smet., kosenie trate3-1040Hričovský kanál40
13.08.2016Osadenie skelet. buniek na miesto, váváženie buniek a buf. spoj. buniek .....3-5590VN Pov. Teplá32
20.08.2016Striekanie hrádze - Hrič. kanál3-1040Hričovský kanál8
27.08.2016Oprava a rekonštrukcia A, čistenie mreží rybníkov, vtoku3-5590VN Považská Teplá24
1.09.2016Oprava a rekonštrukcia A, čistenie mreží rybníkov, vtoku3-5590VN Považská Teplá20
1.09.2016Vysádzanie násad3-5590VN Pov. Teplá35
3.09.2016Kosenie brehov okolo vody, odvoz pokos. trávy a ....3-5590VN Pov. Teplá64
8.09.2016Hájenie revírov, násada do hl.tokuDOmanižanky - pošta pre MsO3-0430Domanižanka56
10.09.2016Kosenie brehov, hrab. a odvoz pokos. trávy, 20 kont. príprava trate na pretek3-5590VN Pov, Teplá128
11.09.2016Pospratovanie materiálu po pretekoch3-5590VN Pov. Teplá88
2.10.2016Kosenie - Výcvikové stredisko mládeže3-4600Váh č. 108
5.10.2016čistenie rieky Domanižanka3-0720Domanižanka112
8.10.2016Zahradenie vtoku z rybníka č. 2 do rybníka č. 3.3-5590VN Považská Teplá40
8.10.2016Zahr. vtoku z R2 do R3, agregát, na vr. dier do betónu,3-5590VN Pov. Teplá40
15.10.2016Prípr. karant. rybn., Priesek a kos.hrádze,Prekopávanie prietoku3-5590VN Považská Teplá72
22.10.2016Výlov kar. rybníkov3-5590VN Považská Teplá200
23.10.2016Výlov kar. rybníkov3-5590VN Pov. Teplá104
24.10.2016Vyťahovanie móla, pílenie a spratovanie konárov - Výcvikové stredisko3-4600Váh č. 1056
29.10.2016Výlov rybníka 33-5590VN Pov. Teplá224
30.10.2016výlov - zlovovanie rybníka č. 33-5590VN Považská Teplá142
30.10.2016Zlov. R 33-5590VN Pov. Teplá136
1.11.2016Výlov R 33-5590VN Pov. Teplá168
19.11.2016Vianočný pstruh -rozhod., stav a zbalenie trate, prípr. guláš, upratovanie OR Slavojka48
19.11.2016rozhodcovia - preteky Považská Teplá3-5590VN Považská Teplá152

Brigádnická činnosť členov MsO SRZ Považská Bystrica 2015


 
DátumPopis brigádyRevír č.Názov revíruPočet hod.
24.01.2015Zabezpečenie ryb.plesu v r.2015 Dom kultúry OZ KOVO200
25.01.2015Zabezpečenie ryb. plesu pre r. 2015  Dom kultúry OZ KOVO16
07.03.2015Výsek a čistenie od orastov3-1040Hričovský kanál120
14.03.2015Priesek a čistenie Kvášovský potok Kvášovka48
14.03.2015Výr.krovín, ľ.a p.strana kanála v díi2 km, opravy3-1040Pod Beňovom288
15.03.2015Výrez a likvidácia porastu, odstránenie popadan. 3-2680-1-1OR Považská Bystrica88
15.03.2015Čistenie brehov, zber odpadkov, kosenie rybníka3-5590VN Považská Teplá64
15.03.2015Výroba kaskád, oprava kaskád, priesek  224
21.03.2015Výsek a čistenie od porastov  128
21.03.2015Priesek Domanižanky3-0720-4-1Domanižanka160
21.03.2015Priesek porastu, úpava brehov-poriadok, odvoz3-5580VN Pod Dubovcom200
21.03.2015Výsek a čistenie od porastov  128
21.03.2015Priesek Domanižanky3-0720-4-1Domanižanka160
21.03.2015Priesek porastu, úpava brehov-poriadok, odvozí3-5580VN Pod Dubovcom200
21.03.2015Priesek poratu, úparva brehov - poriadok - dovoz3-5580VN Pod Dubovcom208
21.03.2015Priesek Domanižanky - Šurabovský most3-0720-4-1Domanižanka208
28.03.2015Priesek a čistenie brehov3-2810Papradnianka64
28.03.2015Výsek a čistenie od porastov3-1040Hričovský kanál120
28.03.2015Priesek porastu, úpr.brehov - poriadok odvoz3-5580VN Pod Dubocom184
29.03.2015Priesek koryta potoka,zber a odvoz odpadu3-220-4-2Usudička96
29.03.2015Priesek koryta potoka, zber a odvoz odpadu3-220-4-2Kátlinka128
04.04.2015Čistenie a úprava terénu - Lodenica3-4600Váh112
04.04.2015Čistenie a úprava terénu - Lodenica3-4600Váh112
11.04.2015Opr.a bud.nových kaskád,prer.konár.,čist.potoka Prítok Dmanižanky168
11.04.2015Čistenie a úprava terénu - Lodenica3-4600Váh120
11.04.2015Výsek a čistenie od porastov3-1040Hričovský kanál181
11.04.2015Položenie a vyzdvihnutie hniezd na výterzubáča3-4600Váh112
11.04.2015Príprava materiálu, zhotovenie hniezd pre vyter3-5580VN Pod Dubovcom40
11.04.2015Čistenie brehov VN Nosiče3-5480VN Nosiče320
12.04.2015Prerez.krov, čist. kaskád, presekávanie konárov Prítok Domanižanky136
25.04.2015Čistenie brehov, likvidácia odpad. sudov. zber odp.3-5590VN Považská Teplá112
30.04.2015Príprava pretekov, stavba trate a stanú, násada3-2680-1-1OR Považská Bystrica80
01.05.2015rozhodcovia pretekov3-2680-1-1OR Považská Bystrica152
02.05.2015Memoriál J. Kronera3-4600Váh160
09.05.2015Príprava na pretek LRU, stavanie stanov, zber odp.3-5590VN Považská Teplá240
10.05.2015Preteky VN Pov. Teplá rozhodcovia3-55903-5590 VN Pov. Teplá168
13.05.2015Čistenie potoka, oprava kaskád, budovanie nových Prítok Domanižanky104
21.07.2015Kontrola čistoty vôd ryb. rev., zber a odvoz odpadu3-5580VN Pod Dubovcom, 3-281024
25.07.2015Postrek a kosenie kanála, Príprava pret. trate3-1040Hričovský kanál170
30.07.2015Čistenie mreží, čistneie prítok, šachty3-5590-1VN Považská Teplá48
01.08.2015Úprava vjazdu k urevíru, zber a odvoz odpadu3-5580-1-1VN Pod Dubovcom40
15.08.2015Rovnanie cesty pri kanáli - pretek.dráha, kosenie1040,4600kanál, Váh64
20.08.2015Strih.živ. plot. v RD,naklad. na auto, odvozRDRD16
30.08.2015Úprava a priesek brehov vtoku do rybníkov, opravy3-5590VN Považská Teplá32
03.09.2015Kosenie revíru - Slavojka, bagrovisko, násada3-2680OR Považská Bystrica104
04.09.2015Príprava pretekov,stavba trete, stavba stanu3-2680-1-1OR Považská Bystrica88
05.09.2015Kosenie a čistenie brehov pred pretekmi3-5590VN Považská Teplá56
05.09.2015Rozhodcovia pretekov3-2680-1-1OR Považská Bystrica128
12.09.2015Kos.a prieš.breh.rybn., zber odp., príprava3-5590VN Považská Teplá280
13.09.2015Upratovanie po jesenných pretekoch3-5590VN Považská Teplá72
13.09.2015Rozhodcovia naješ, pretekoch3-5590-1-1VN Považská Teplá176
03.10.2015Čistenie Domanižanky3-0720-4-1Domanižnka136
03.10.2015Priesek krovina prav. str. príst.cesty, kosenie 3-1040Pod Beňovom48
03.10.2015Čistenie Domanižanky3-0720-4-1Domanižanka152
04.10.2015Prehlbovanie splavov pomocou bagra3-0720Domanižanka208
10.10.2015Čistenie vtoku a mreží medzi rybníkmi3-5590VN Považská Teplá8
10.10.2015Výsek a čistenie od porastov3-1040Hričovský kanál128
20.10.2015Vysádzanie násady K23-5590VN Považská Teplá48
05.11.2015Natieranie fasády unimobunky- Výcvikové stredisko3-4600Váh72
13.11.2015Kontrola označ, revíru, zber a odvoz opadu, úprava3-5580-1-1VN Pod Dubovcom16
14.11.2015Dovoz stav. mat. Prfix a lepidla na výmenu dverí,3-5590-1-1VN Považská Teplá16
28.11.2015Vyťahovanie a a zazmivanie móla VSM Lodenica3-4600-1-1Váh32
30.11.2015Čistenie a priesek potoka3-280-4-2Domanižanka48
31.12.2015Práce pre tajomníka, práce na nádržiRDPovažká Bystrica126

Brigádnická činnosť členov MsO SRZ Považská Bystrica 2014

V roku 2014 spolu odpracovaných 8 506 brigádnických hodín
Povinnosť odpracovať si brigádu malo:  955 členov
Splnená brigádnická povinnosť v plnom rozsahu: 784 členov


 
DátumPopis brigádyRevír č.Názov revíruPočet hod.
11.01.2014Budovanie kaskád a čistenie po ťažbe.3-0730Závadský potok144
12.01.2014Budovanie a oprava kaskád, výrez porastu, bagrovanie3-0730Závadský potok136
18.01.2014Úprava terénu v areáli3-4600SADaM112
18.01.2014Úprava brehu, priesek, lomový kameň, piesok, zemina3-4600SADaM80
18.01.2014Priesek porastu, oprava a budovanie kaskád3-0730-4-2Hodoň104
25.01.2014Upratovanie po plese OOČ156
25.01.2014Organizačné práce na plese. OOČ1192
26.01.2014Preriezka a čistenie brehov, zber odpadu, oprava kaskád3-0730-4-2Vašťanský potok136
01.02.2014Čistenie brehov od drevín v Stupňom.3-2810Papradnianka80
08.02.2014Čistenie brehov od náletových drevín v Stupňom3-2810Papradnianka72
22.02.2014Čistenie brehov, priepustov, oprava lavičiek a zber odp3-1040-4-2Pod Beňovom248
01.03.2014Oprava lávky, úprava brehu cez prechod.3-5580-1-1VN Dubovec54
01.03.2014Priesek potoka3-0720-4-1Domanižanka309
01.03.2014Priesek potoka.3-0720-4-1Domanižanka309
08.03.2014Čistenie koryta a priesek náletových drevín.3-0730-4-2Bodianka144
08.03.2014Výsek a čistenie brehov.3-1040-1-1Hričovský kanál144
15.03.2014Čistenie potoka a priesek náletových drevín.3-0730-4-2Praznovský potok48
15.03.2014Zlovenie potoka3-2820-4-2Žilinský potok80
15.03.2014Úprava vjazdu,betonáž priehlbne, priesek, úprava breht3-5580-1-1VN Dubovec400
15.03.2014Čistenie brehov, kosenie, zber odpadu.3-5590-1-1VN Pov. Teplá64
15.03.2014Výsek a čistenie od porastov.3-1040-1-1Váh144
21.03.2014Čistenie okolia vtoku. Žiaci a učiteľ3-5590-1-1VN Pov. Teplá18
22.03.2014Úprava vjazdu, priesek, úprava brehov, odvoz odpadu.3-5580-1-1VN Dubovec152
22.03.2014Výlov Pp 1 r3-0730-4-2Bodianka160
22.03.2014Výsek a čistenie od porastov.3-1040-1-1Hričovský kanál.136
23.03.2014Priesek potoka pred zlovením, úprava brehov.3-2220-4-2Kátlinka136
23.03.2014Vvlov Pd/1 r3-2220-4-2Usudička80
23.03.2014Výlov Pp/1 r3-2220-4-2Usudička80
29.03.2014Výlov Pp1 r3-0740-4-2Drienovka80
29.03.2014Čistenie a výsek od porastov, zber odpadu (10 vriec)3-4600-1-1Váh184
30.03.2014Výlov Pp 1r a 2r.3-0730-4-2Horňanka104
03.04.2014Príprava a zhotovenie hniezd pre výter zubáča.3-5580-1-1VN Dubovec56
04.04.2014Výlov Pp 1 r3-0720-4-1Domanižanka88
04.04.2014Príprava, položenie a vyzvihnutie hniezd - zubáč.3-4600-1-1Váh72
05.04.2014Čistenie a vyrovnávanie areálu.3-4600VS DaM104
05.04.2014Bagrovanie Domanižanky 2. etapa.3-0720-4-1Domanižanka72
05.04.2014Bagrovanie Domanižanky + kaskády-Kvášovka.3-0730-4-1Domanižanka48
12.04.2014Čistenie brehov.3-5480-1-1VN Nosiče416
26.04.2014Čistenie brehov, úprava terénu(jamy), kosenie.3-5590-1-1VN Pov. Teplá96
03.05.2014Príprava pretekov, stanú, kosenie a zber odpadu.3-2680-1-1OR Slavojka112
03.05.2014Čistenie hrádze Hričovskv kanál - špic.3-1040-1-1Hričovskv kanál48
03.05.2014Čistenie hrádze Hričovský kanál - špic.3-1040-1-1Hričovský kanál48
03.05.2014Rozhodcovia Mem. J. Kronera a stavba trate.3-5590-1-1VN Pov. Teplá62
04.05.2014Rozhodcovia ryb. pretekov.3-2680-1-1OR Slavojka120
10.05.2014Príprava Jarných pretekov.3-5590-1-1VN Pov. Teplá320
11.05.2014Zabezpečenie poriadku po pretekoch.3-5590-1-1VN Pov. Teplá48
11.05.2014Rozhodcovia - Jarné preteky.3-5590-1-1VN Pov. Teplá204
20.06.2014Čistenie revíru.3-2210-4-1Maríkovský potok91
30.06.2014Zabezpečenie preteku RT.3-5590-1-1VN Pov. Teplá48
16.08.2014Kosenie brehov.3-5590-1-1VN Pov. Teplá56
23.08.2014Kosenie brehov.3-5590-1-1VN Pov. Teplá40
30.08.2014Dokončocvanie prítokovej šachty, betonáž poklopov.3-5590-1-1VN Pov. Teplá32
05.09.2014Kosenie, čistenie prítoku, zber odpadu a Násada Pd 3-2680-1-1OR Slavojka96
06.09.2014Kosenie a priesek brehov.3-5590-1-1VN Pov. Teplá80
06.09.2014Príprava pretekov3-2680-1-1OR Slavojka72
06.09.2014Príprava pretekov, stavba trate a stanú.3-2680-1-1OR Slavojka72
07.09.2014Rozhodcovia pretekov.3-2680-1-1OR Slavojka144
09.09.2014Úprava zelene, strihanie živ. plota a odvoz odpadu. Rybársky dom32
13.09.2014Kosenie a priesek brehov, zber odpadu, príprava Jesených pretekov3-5590-1-1VN Pov. Teplá232
14.09.2014Upratovanie po Jesenných pretekoch.3-5590-1-1VN Pov. Teplá56
14.09.2014Rozhodcovia pretekov.3-5590-1-1VN Pov. Teplá168
19.09.2014Bagrovanie toku3-0720-4-1Domanižanka80
04.10.2014Kosenie, výsek.3-1040-1-1Hričovský kanál104
04.10.2014Čistenie rieky cez mesto.3-0720-4-1Domanižanka120
11.10.2014Prečistenie toku, oprava kaskád po dažďoch.3-0730-4-2Kvašovský potok56
19.10.2014Čistenie kaskád po jarmoku v Domaniži.3-0730-4-2Závadský potok32
25.10.2014Zakrytie vtokovej šachty, úprava vtoku, čistenie mreží.3-5590-1-1VN Pov. Teplá98
02.11.2014Výrez, likvidácia konárov a porastu v okolí príjazdovej cesty3-2680-1-1OR Slavojka128
09.11.2014Priesek koryta3-0730-4-1Domanižanka128
11.10.2014Prečistenie toku, oprava kaskád po dažďoch.3-0730-4-2Kvašovský potok56
19.10.2014Čistenie kaskád po jarmoku v Domaniži.03-730-4-2Závadský potok32
25.10.2014Zakrytie vtokovej šachty, úprava vtoku, čistenie mreží.3-5590-1-1VN Pov. Teplá98
02.11.2014Výrez, likvidácia konárov a porastu v okolí príjazdovej cesty3-2680-1-1OR Slavojka128
09.11.2014Priesek koryta.3-0730-4-2Domanižanka128
09.11.2014Priesek Domanižanky.3-0720-4-1Domanižanka96
16.11.2014Zabezpečenie pretekov Vianočný pstruh.3-5590-1-1VN Pov. Teplá84
18.11.2014Zváranie, spúšťanie mola, úprava terénu a schodov.3-4600SSDaM72
18.11.2014Priesek a čistenie cesty po veterných kalamitách3-5580-1-1VN Pod Dubovcom40
24.11.2014Zrovnanie koruny cesty okolo kanála bagrom pod Beňovom3-1040-1-1Hričovský kanál16
29.11.2014Čistenie vtoku, mreží, zber odpadu, terénne úpravy a č3-5590-1-1VN Pov. Teplá64

dnes je: 22.9.2019

meniny má: Móric

podrobný kalendár


webygroup


342730

Úvodná stránka