Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Považský rybár

MsO SRZ Pov Bystrica

Oznamy MsO SRZ

Zákaz lovu na VN Považská TepláVytlačiť
 

OZNAM

MsO SRZ Považská Bystrica oznamuje svojim členom, že lov rýb na VN Považská Teplá je od 27.10.2016 zakázaný z dôvodu násady rýb a prác pri vypúšťaní a zlovovaní trojky rybníka.

Predbežný termín začiatku lovu na VN Pov. Teplá je ďalšia sobota po rybárskych pretekoch - Vianočný pstruh.

Jozef Kolek, hlavný hospodár
26.10.2016


 
 

Rekonštrukcia železnice - príprava staveniska na VN Považská Teplá č.3Vytlačiť
 

Vážení členovia MsO SRZ Pov. Bystrica.

Naša organizácia bola v uplynulých dňoch oslovená spoločnosťou Doprastav a.s. Bratislava, ktorá je realizátorom stavby ,,ŽSR, Modernizácia trate Púchov - Žilina, pre rýchlosť do 160 km/hod., I. etapa"  na prípravu staveniska - rybníka č.3 v Považskej Teplej, cez ktorý povedie plánovaná trasa rekonštruovanej železničnej trate.

Vzhľadom k tomu, je potrebné vykonať opatrenia na premiestnenie osádky rýb a vykonanie opatrení na zachovanie funkčnosti rybníkov č.2 a č.1.

1. V dňoch 8.10. až 9.10. - upraviť prechod z 1 rybníka do 2  a následne z 2 do 3 tak aby sa dal spustiť 3 rybník bez zníženia hladiny v 1 a 2 rybníku. Prácu uskutočnia hospodári Pov. Teplej pod vedením J. Micleu
2. V dňoch 15.10. a 16.10. sa uskutoční brigáda na prípravu karanténych rybníkov na zlovenie - očistenie od konárov.  Na túto akciu je potrebné cca 20 brigádnikov. V pomalom tempe sa bude spúšťať rybník.
3. 22.10. a 23.10. prebehne zlovenie karanténnych rybníkov. Ulovená ryba sa umiestni do 1 a 2 rybníka. Na brigádu je potrebné cca 30 brigádnikov. V priebehú týždňa sa bude pripravovať zlovenie 3 rybníka.
4. 29.10. a 30.10. zlovenie rybníka č. 3 . Ulovená ryba sa umiestni do 1 a 2 rybníka. Na brigádu je potrebné 30 brigádnikov.

Výzva pre členov MsO SRZ Považská Bystrica.

V uvedených dňoch sa nebude vykonávať na rybníkoch športový lov rýb, členovia ktorí ešte nemajú odpracovanú brigádu za rok 2016 nech sa prihlásia Jaroslavovi Micleovi alebo Štefanovi Chudému. Tí členovia, ktorí už majú splnenú brigádnicku povinnosť v roku 2016 a zapoja sa do tejto akcie, bude sa táto brigáda počítať na rok 2017, čo bude zapísané do brigádnického preukazu.

Veríme, že členská základňa pochopí vážnosť situácie a pomôže zvládnuť presun rýb do bezpečia v našom revíri. Ak neuskutočníme zlovenie ryby,  zasypaním časti rybníka č. 3 vápencovým kameňom môže dojsť k uduseniu nezlovených rýb.

Za porozumenie ďakujeme, Petrov zdar.

Výbor MsO SRZ Pov. Bystrica
7.10.2016


 
 

Mimoriadny snem SRZ v ŽilineVytlačiť
 

Dňa 1. októbra 2016 sa konal Mimoriadny snem Slovenského rybárskeho zväzu v hoteli Slovakia v Žiline. Snem sa uskutočnil na základe článku IV.C, bod 13 uznesenia XI. snemu SRZ “Do 1.6.2016 pripraviť návrh zmeny Stanov SRZ a následne zvolať Mimoriadny snem“.
Mimoriadneho snemu SRZ sa zúčastnilo 113 delegátov, resp. náhradníkov zo 120 riadne zvolených delegátov členskou schôdzou alebo mestskou konferenciou. Mimoriadneho snemu SRZ sa nezúčastnili delegáti zo ZO SRZ Krompachy, Rohožník, Brezno, Veľký Krtíš, Nové Mesto nad Váhom, Brodské a Piešťany. Delegát za MsO SRZ Piešťany Martin Rajčan udelil plnomocenstvo na zastupovanie Ing. Mgr. Melicherovi. V zmysle § 22 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov nebol Ing. Mgr. Melicher oprávnený na zastupovanie, a to z dôvodu uloženia disciplinárneho opatrenia, dočasné vylúčenie z členstva na dobu 3 rokov. Na základe tejto skutočnosti bola MsO SRZ Piešťany bez zástupcu na Mimoriadnom sneme SRZ.

Po niekoľkých pripomienkach delegátov bolo schválené pracovné predsedníctvo v zložení viceprezidentov, ktorí boli zvolení za delegátov, okrem Nitrianskeho kraja, kde bol za člena pracovného predsedníctva schválený člen Rady SRZ, p. Farský.
Následne bola schválená mandátová komisia a návrhová komisia, z každého kraja jeden delegát a prítomnosť médií s možnosťou spracovania zvukovo-obrazového záznamu.

Pred schválením samotného programu, vystúpil delegát za MO SRZ Čadca, Ing. Beleš, PhD. s návrhom na zmenu programu, a to kontrola uznesení z XI. Snemu SRZ, zmena Stanov SRZ a bod rôzne. Tento návrh neprešiel.
Predsedajúci pracovného predsedníctva p. Orovčík dal schváliť program zasadnutia, tak ako bol navrhnutý spolu s rokovacím poriadkom Mimoriadneho snemu SRZ. Za overovateľov notárskej zápisnice boli schválení Ing. Mihalda a p. Petruš.

Vo veci zmeny Stanov SRZ bol prednesený návrh, schváliť návrh Stanov SRZ predložený Radou SRZ an block, Snem rozhodol hlasovaním predložený návrh neschváliť. Následne bol prednesený návrh, aby sa Stanovy SRZ nemenili vôbec a ich zmena, aby sa predložila až na riadnom sneme SRZ v roku 2018, uvedený návrh bol delegátmi schválený.
Po obednej prestávke návrhová komisia predniesla návrh uznesenia, ktorým bolo jednohlasne schválené, že sa vypracuje nový návrh Stanov SRZ, ktorý bude predložený na sneme SRZ v roku 2018

SRZ Rada
3.10.2016
 


 
 

Začiatok lovu rýb na VN Považská TepláVytlačiť
 

OZNAM

   MsO SRZ Považská Bystrica oznamuje svojim členom, že lov rýb na VN Považská Teplá a OR Slavojka sa po jesennom zarybnení  začína v utorok 20. septembra 2016 od 0,00h.

Jozef Kolek, hlavný hospodár
16.9.2016


 
 

Dovoz jesennej násady rýbVytlačiť
 

OZNAM

    Dňa 2. septembra 2016 bude dovezená jesenná násada kapra K3 do VN Považská Teplá a OR Slavojka. Za organizáciu bol  preberať k dodávateľovi násadu Jozef Kolek. Predpokladaný čas príchodu do Považskej Bystrice je v čase od 10h-14h. Dovezie sa 2000kg K3 do VN Považská Teplá a 500kg K3 do OR Slavojka.

   Oznamujeme rybárom zároveň, že na VN Považská Teplá a OR Slavojka platí po dovoze násady zákaz lovu rýb!

Mgr. Milan Dubnička
2.9.2016


 
 
Položky 11-15 z 26

dnes je: 12.12.2018

meniny má: Otília

podrobný kalendár


webygroup


280029

Úvodná stránka