Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Považský rybár

MsO SRZ Pov Bystrica

Oznamy MsO SRZ

Pozvánka na členské schôdze OO SRZ Považská BystricaVytlačiť
 

Členské schôdze obvodných organizácii SRZ
 

POZVÁNKA

   Výbory obvodných organizácii SRZ Považská Bystrica pozývajú svojich členov na členské schôdze obvodných organizácii SRZ Považská Bystrica, ktoré sa uskutočnia v Kine Mier od 9,00h – 12,00h v termínoch:

9. februára 2019 (sobota)  - ObO č. I.
10. februára 2019 (nedeľa) - ObO č. II.
16. februára 2019 (sobota) - ObO č. III.

   Prezentácia sa začína od 8,00h. Pozvánky dostanú všetci členovia SRZ domov. Na schôdzi môžete obdržať tlačivá na darovanie 2% z daní.
   Na každej schôdzi budú na záver vylosovaní z prítomných členov 3 výhercovia miestnej kaprovej povolenky a 3 výhercovia miestnej pstruhovej povolenky.

Program:   
1. Otvorenie
2. Voľba pracovných orgánov.
3. Správa o činnosti Obvodnej organizácie za rok 2018 a ciele na rok 2019
4. Diskusia
5. Správa mandátovej komisie
6. Správa návrhovej komisie
7. Záver

MsO SRZ Pov Bystrica
4.1.2019


 
 

Dovoz násady pstruha dúhového na VN Pov. TepláVytlačiť
 

OZNAM

    Dňa 31.10.2018 bola dovezená násada pstruha dúhjového do VN Považská Teplá. Do dvojky rybníka bolo vysadených 300kg rýb.  Zároveň upozorňujeme rybárov, že lov rýb na revíri VN Považská Teplá je od 31.10. 2018 do 4.11.2018 zakázaný! Lov bude možný opäť po pretekoch Vianočný pstruh, od pondelka 5.11.2018 .

Jozek Kolek,
hl. hospodár
31.10.2018


 
 

Dovoz násady kapra K2Vytlačiť
 

OZNAM

    Dňa 18. októbra 2018 bola dovezená násada kapra K2 do VN Považská Teplá, OR Slavojka a rieky Váh. Doviezlo sa 1400kg rýb.  Oznamujeme zároveň rybárom, že na uvedených revíroch neplatí zákaz lovu rýb, nakoľko násada nemá lovnú mieru. Foto zo zarybňovania nájdete vo fotogalérii.

Mgr. Milan Dubnička
19.10.2018


 
 

Dotácia Mesta Považská BystricaVytlačiť
 

Na základe uznesenia Mestskej rady č. 51/2018 zo dňa 3.5.2018 aj tento rok poskytlo Mesto Považská Bystrica našej organizácii finančnú dotáciu vo výške 800 EUR na ochranu a tvorbu životného prostredia – na ochranu a tvorbu životného prostredia – čistenie, kosenie a údržba brehov, splavov a korýt vodných tokov a prítokov v meste Považská Bystrica (Váh, potoky Domanižanka a Mošteník, Hričovský kanál, vodná nádrž Považská Teplá, odstavné ramená Slavojka), bagrovanie, oprava a budovanie hrádzí a protipovodňových kaskád, zber odpadkov a ich odvoz, priesek a kosenie porastov (pri rieke Váh, potokov Domanižanka a Mošteník, Hričovský kanál, vodná nádrž Považská Teplá, odstavné ramená Slavojka), odvoz vyrezaného odpadu, čistenie a údržba
prístupových komunikácií, údržba areálov a bagrovanie na OR Slavojka, na VN Považská Teplá a v Stredisku mládeže pri rieke Váh pod Lodenicou a na detské rybárske preteky, účelovo na čiastočnú úhradu nákladov na nákup mechanizmov (krovinorez), PHM, odpadových vriec, pracovného náradia, farieb, spotrebného materiálu, ochranných pracovných pomôcok, materiálu na opravy a budovanie (drevo, štrk, betón, makadam), náklady spojené s odvozom vyťaženého materiálu z bagrovania OR Slavojka a nákup vecných cien a pohárov pre deti na preteky.

Za pomoc a podporu Mestu Považská Bystrica ďakujeme!

Mgr. Milan Dubnička
30.5.2018


 
 

Petícia za záchranu rybárstvaVytlačiť
 

PETÍCIA ZA ZÁCHRANU RYBÁRSTVA NA SLOVENSKU

Vážení členovia SRZ, priaznivci rybárstva,

Rybárstvo a výkon rybárskeho práva, ako jedna z najrozšírenejších voľnočasových aktivít na Slovensku, stojí v súčasnej dobe na rázcestí. Cesty, ktorými sa môžu uberať po prijatí nového zákona o rybárstve sú buď smerom ku kvalitatívnemu posunu vpred alebo smerom k roztriešteniu fungujúceho systému.

Chceme veriť, že lov rýb zostane aj po prijatí nového zákona o rybárstve stále prístupný širokej verejnosti a to prostredníctvom Slovenského rybárskeho zväzu. Viera a optimizmus však väčšinou nestačia na dosiahnutie cieľa. Len osobná angažovanosť nás všetkých, záujem o veci verejné, vzájomná spolupráca a jednota nás môžu posúvať vpred. Zlepšovať život a naše prostredie je možné aj malými činmi, takými ktorými ukážeme, že nie sme ľahostajní, takými ako je verejná podpora správnych vecí.

Petícia má za cieľ odolať tlaku záujmových skupín a zachovať v rámci novo pripravovaného zákona o rybárstve súčasné postavenie Slovenského rybárskeho zväzu a ďalších subjektov, ktorým je prideľované rybárske právo na Slovensku a to v kontexte súčasne platného zákona ako aj pripomienok Slovenského rybárskeho zväzu. Zároveň žiadame aby nový zákon o rybárstve bol prijatý, pričom svojim obsahom kvalitatívne posunul rybárstvo vpred tým, že odstráni technické nedostatky a nejasnosti súčasného zákona.

Znenie petície aj s petičným hárkom si môžete vytlačiť v ľubovoľnom počte a poslať medzi čo najväčší počet ľudí a šíriť túto petíciu ďalej, aby sme tak spoločne dosiahli náš cieľ, a tým je záchrana všeľudového, rekreačného a športového rybárstva na Slovensku.

Petícia bude prebiehať do konca marca 2018, vyplnené petičné hárky môžete odovzdať v našom Rybárskom dome alebo poslať priamo na RADU SRZ do Žiliny. Petičné hárky budú tiež k dispozícii na členských schôdzach obvodných organizácii SRZ Považská Bystrica.

9.1.2018


 
 
Položky 1-5 z 27

dnes je: 19.7.2019

meniny má: Dušana

podrobný kalendár


webygroup


329756

Úvodná stránka