Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Považský rybár

Členské schôdze

Mimoriadna členská schôdza obvodných organizácii SRZ Považská Bystrica č.1, 2 a 3

Termín konania: 8. septembra 2019 (nedeľa) od 9,00h – 11,00h (prezentácia od 8,00h)
Miesto konania: Kino Mier

Účasť na schôdzi je podľa nových stanov SRZ právom každého člena. Členovia budú pozvaní podľa metodického pokynu RADY SRZ vyvesením pozvánky na informačných tabuliach MsO SRZ Považská Bystrica a na webovej stránke organizácie.

Program:   
1. Otvorenie
2. Voľba pracovného predsedníctva a komisií
3. Voľba delegátov na mestskú konferenciu MsO SRZ Považská Bystrica
4. Diskusia
5. Správa mandátovej komisie
6. Správa návrhovej komisie
7. Záver

Kino MIER - 8. septembra 2019: Na nedeľnej schôdzi obvodných organizáícii SRZ Považská Bystrica si prítomní zvoli 30 delegátov na mimoriadnu mestskú konferenciu, ktorá sa bude konať 20. septembra 2019 v Rybárskom Dome s jediným bodom programu - voľba dvoch delgátov a náhradníka na Snem SRZ, ktorý sa uskutoční v Žiline 23.11.2019. Schôdzu viedol JUDr. Ľubomír Krajný.


 

8.9.2019 - Mimoriadna členská schôdza obvodných organizácii SRZ Považská Bystrica

bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 

Členská schôdza obvodnej organizácie SRZ Považská Bystrica č.1

Termín konania: 9. februára 2019 (sobota) od 9,00h – 12,00h (prezentácia od 8,00h)
Miesto konania: Kino Mier

Pozvánky dostanú všetci členovia SRZ domov, povinná účasť vyplýva zo stanov SRZ. Na schôdzi môžete obdržať tlačivá na darovanie 2% z daní. Na každej schôdzi budú na záver vylosovaní z prítomných členov 3 výhercovia miestnej kaprovej povolenky a 3 výhercovia miestnej pstruhovej povolenky. Účasť na schôdzi je podľa nových stanov SRZ právom každého člena.

Program:   
1. Otvorenie
2. Voľba pracovných orgánov.
3. Správa o činnosti Obvodnej organizácie za rok 2018 a ciele na rok 2019
4. Diskusia
5. Správa mandátovej komisie
6. Správa návrhovej komisie
7. Záver

Kino Mier - 9.2.2019: Na sobotnej členskej schôdzi OO SRZ PB č. 1 bolo 492 členov (76,12 %). Schôdzu viedol Ľ. Krajný. Predseda OO č.1 Miroslav Sýkora predložil správu o činnosti za uplynulý rok a ciele na rok 2019. V správe informoval o činnosti výboru OO, o úspechoch našich športovcov, o podujatiach a pretekoch organizovaných našou organizáciou. Zhodnotil zarybnenie a úlovky členov, brigády, atď. Schôdza pokračovala v diskusii, v ktorej zazneli otázky, na ktoré odpovedal predseda MsO SRZ PB V. Vecel.

Najčastejšie zazneli otázky o zlom stave rybárskeho revíru VN Pod Dubovcom, zapríčinenom činnosťou spoločnosti Slovenské štrkopiesky, zanášanie kalmi, ktoré sa majú odvážať a naopak sú vyplavované do revíru, tiež častej nízkej hladiny vody. Dôchodci kritizovali zrušenie zliav pre nich, ostatní zvýšenie cien povoleniek. Rybári sa zaujímali o plánované vypustenie kanála v jeseni. Často sa opakovali otázky z minulých rokov, ktoré boli už viackrát zodpovedané - napr. prečo máme viac obvodných organizácii, prečo sa na obv. schôdzach nepredkladá rozpočet MsO, prečo sa zarybňuje ako sa zarybňuje, načo sa používajú dotácie, príjmy z pretekov a pod. Viacerí diskutovali o novom zákone a vyhláške, najmä §14 - privlastňovanie úlovkov. Členovia žiadali zmeniť obsah rybárskych novín, viac informovať o riešení aktualnych problematík. Navrhlo sa  zavedenie hornej miery kapra v revíroch MsO SRZ na 70cm.

Členská schôdza zvolila delgátov na mestskú konferenciu a prijala uznesenie. Na záver prebehlo vylosovanie výhercov kaprových a pstruhových povoleniek. Schôdza skončila po poludní.


 

9.2.2019 - Obvodná členská schôdza OO č. 1

bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu

 

Členská schôdza obvodnej organizácie SRZ Považská Bystrica č.2

Kino Mier - 10.2.2019: Na nedelnej členskej schôdzi OO SRZ PB č. 2 bolo 253 členov (70,86 %). Schôdzu viedol Juraj Slaný. Predseda OO č.1 Karol Šperka predložil správu o činnosti za uplynulý rok a ciele na rok 2019. V správe informoval o činnosti výboru OO, o úspechoch našich športovcov, o podujatiach a pretekoch organizovaných našou organizáciou. Zhodnotil zarybnenie a úlovky členov, brigády, atď. Schôdza pokračovala v diskusii, v ktorej zazneli otázky, na ktoré odpovedal predseda MsO SRZ PB V. Vecel.

V diskusii rezonovali rovnaké otázky ako v predošlý deň, t.j. problematika VN Pod Dubovcom, zvýšenie cien povoleniek a členských príspevkov, problematika zarybňovania potokov, druhového zarybňovania VN Pov. Teplá. Navrhlo sa  zavedenie hornej miery kapra v revíroch MsO SRZ na 70cm. Milan Zábojník navrhol aby sa rokovalo s urbariátmi o možnosti využitia bagrovísk, čo rybári privítali. Tiež zazneli informácie o §14 vyhlášky - počet privlastnených úlovkov. Členovia odmietli návrh p. Hološka o rušení obv. organizácii, resp. ich zlúčení, naopak privítali jeho petíciu proti devastácii revíru VN Pod Dubovcom firmou Slovenské štrkopiesky, aj keď nie organizovanú v spolupráci s MsO SRZ Považská Bystrica.

Členská schôdza zvolila delgátov na mestskú konferenciu a prijala uznesenie. Na záver prebehlo vylosovanie výhercov kaprových a pstruhových povoleniek. Schôdza skončila pred poludním.


 

10.2.2019 - Obvodná členská schôdza OO č. 2

bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 

Členská schôdza obvodnej organizácie SRZ Považská Bystrica č.3

Kino Mier - 16.2.2019: Schôdzu viedol Marian Kuciak. Predseda OO č.3 Milan Bajzík predložil správu o činnosti za uplynulý rok a ciele na rok 2019. V správe informoval o činnosti výboru OO, o úspechoch našich športovcov, o podujatiach a pretekoch organizovaných našou organizáciou. Zhodnotil zarybnenie a úlovky členov, brigády, atď. Schôdza pokračovala v diskusii, v ktorej zazneli otázky, na ktoré odpovedal predseda MsO SRZ PB V. Vecel.


 

16.2.2019 - Obvodná členská schôdza OO č. 3

bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 

Rok 2018 ... viac>


 

dnes je: 21.10.2019

meniny má: Uršuľa

podrobný kalendár


webygroup


349425

Úvodná stránka