Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Považský rybár

Členské schôdze

Členská schôdza obvodnej organizácie SRZ Považská Bystrica č.1

Termín konania: 9. februára 2019 (sobota) od 9,00h – 12,00h (prezentácia od 8,00h)
Miesto konania: Kino Mier

Pozvánky dostanú všetci členovia SRZ domov, povinná účasť vyplýva zo stanov SRZ. Na schôdzi môžete obdržať tlačivá na darovanie 2% z daní. Na každej schôdzi budú na záver vylosovaní z prítomných členov 3 výhercovia miestnej kaprovej povolenky a 3 výhercovia miestnej pstruhovej povolenky. Účasť na schôdzi je podľa nových stanov SRZ právom každého člena.

Program:   
1. Otvorenie
2. Voľba pracovných orgánov.
3. Správa o činnosti Obvodnej organizácie za rok 2018 a ciele na rok 2019
4. Diskusia
5. Správa mandátovej komisie
6. Správa návrhovej komisie
7. Záver

Kino Mier - 9.2.2019: Na sobotnej členskej schôdzi OO SRZ PB č. 1 bolo 492 členov (76,12 %). Schôdzu viedol Ľ. Krajný. Predseda OO č.1 Miroslav Sýkora predložil správu o činnosti za uplynulý rok a ciele na rok 2019. V správe informoval o činnosti výboru OO, o úspechoch našich športovcov, o podujatiach a pretekoch organizovaných našou organizáciou. Zhodnotil zarybnenie a úlovky členov, brigády, atď. Schôdza pokračovala v diskusii, v ktorej zazneli otázky, na ktoré odpovedal predseda MsO SRZ PB V. Vecel.

Najčastejšie zazneli otázky o zlom stave rybárskeho revíru VN Pod Dubovcom, zapríčinenom činnosťou spoločnosti Slovenské štrkopiesky, zanášanie kalmi, ktoré sa majú odvážať a naopak sú vyplavované do revíru, tiež častej nízkej hladiny vody. Dôchodci kritizovali zrušenie zliav pre nich, ostatní zvýšenie cien povoleniek. Rybári sa zaujímali o plánované vypustenie kanála v jeseni. Často sa opakovali otázky z minulých rokov, ktoré boli už viackrát zodpovedané - napr. prečo máme viac obvodných organizácii, prečo sa na obv. schôdzach nepredkladá rozpočet MsO, prečo sa zarybňuje ako sa zarybňuje, načo sa používajú dotácie, príjmy z pretekov a pod. Viacerí diskutovali o novom zákone a vyhláške, najmä §14 - privlastňovanie úlovkov. Členovia žiadali zmeniť obsah rybárskych novín, viac informovať o riešení aktualnych problematík. Navrhlo sa  zavedenie hornej miery kapra v revíroch MsO SRZ na 70cm.

Členská schôdza zvolila delgátov na mestskú konferenciu a prijala uznesenie. Na záver prebehlo vylosovanie výhercov kaprových a pstruhových povoleniek. Schôdza skončila po poludní.


 

9.2.2019 - Obvodná členská schôdza OO č. 1

bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu

 

Členská schôdza obvodnej organizácie SRZ Považská Bystrica č.2

Kino Mier - 10.2.2019: Na nedelnej členskej schôdzi OO SRZ PB č. 2 bolo 253 členov (70,86 %). Schôdzu viedol Juraj Slaný. Predseda OO č.1 Karol Šperka predložil správu o činnosti za uplynulý rok a ciele na rok 2019. V správe informoval o činnosti výboru OO, o úspechoch našich športovcov, o podujatiach a pretekoch organizovaných našou organizáciou. Zhodnotil zarybnenie a úlovky členov, brigády, atď. Schôdza pokračovala v diskusii, v ktorej zazneli otázky, na ktoré odpovedal predseda MsO SRZ PB V. Vecel.

V diskusii rezonovali rovnaké otázky ako v predošlý deň, t.j. problematika VN Pod Dubovcom, zvýšenie cien povoleniek a členských príspevkov, problematika zarybňovania potokov, druhového zarybňovania VN Pov. Teplá. Navrhlo sa  zavedenie hornej miery kapra v revíroch MsO SRZ na 70cm. Milan Zábojník navrhol aby sa rokovalo s urbariátmi o možnosti využitia bagrovísk, čo rybári privítali. Tiež zazneli informácie o §14 vyhlášky - počet privlastnených úlovkov. Členovia odmietli návrh p. Hološka o rušení obv. organizácii, resp. ich zlúčení, naopak privítali jeho petíciu proti devastácii revíru VN Pod Dubovcom firmou Slovenské štrkopiesky, aj keď nie organizovanú v spolupráci s MsO SRZ Považská Bystrica.

Členská schôdza zvolila delgátov na mestskú konferenciu a prijala uznesenie. Na záver prebehlo vylosovanie výhercov kaprových a pstruhových povoleniek. Schôdza skončila pred poludním.


 

10.2.2019 - Obvodná členská schôdza OO č. 2

bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 

Rok 2018 ... viac>


 

dnes je: 26.8.2019

meniny má: Samuel

podrobný kalendár


webygroup


337261

Úvodná stránka