Prechod na navigáciu Hlavné menu
Považský rybár

Brigády

Brigádnická činnosť členov MsO SRZ Považská Bystrica 2017


 
DátumPopis brigádyRevír č.Názov revíruPočet hod.
1.1.2017Výlov Pov.Teplá v r.20163-5590-1-1VN Pov. Teplá216
1.1.2017Výlov Pov.Teplá3-5590-1-1VN Pov. Teplá8
28.1.2017Príprava ryb.plesu  DK KOVO200
28.1.2017Zabezpeč. Ryb. plesu 2017, upratovanie po plese Ples 2017184
18.2.2017Priesek a čistenie brehov rieky3-2810Papradnianka88
19.2.2017Prieseky a čietenie brehov rieky3-2810Papradnianka80
1.3.2017kanál, kosenie trate, čistenie brehov od 03-12/20173-1040Hričovský kanál494
4.3.2017Výsek a čist. od krovín medzi Hr.Kanálom a Váhom,3-1040Hričovský kanál144
11.3.2017Čistenie potoka, orez.stromov, konárov po ťažbe dreva,zber plastov, prezez stromov,prípr.navýlov Závadský potok136
11.3.2017Výsek a čist. od krovín medzi Hrič.kanl. a Váhom, býv.štrkov. číst. hrádze kanála3-1040Hričovský kanál136
12.3.2017Chystanie kameňa a čečiny na opr. kaskád, spevň.brehov, oprava kaskár a pod. Závadský potok152
18.3.2017Priesek porastu, úprava brehov - poriadok, úprava vjazdu, odvoz odpadu do zber dvora3-5580VN Pod Dubovcom200
19.3.2017Priesek porastu, úpr. brehov- poriadok, odvoz odpadu do zber.dvora3-5580VN Dubovec352
25.3.2017Priesek, úprava príj. cesty,úprava a tvorba lovn.miest,zber a odvod odpadu3-5580-1-1VN Dubovec72
25.3.2017Čist.a spevň.brehov, prerez stromov a krov, oprava kaskád a budov nov. kaskád 20 ks,hájenie revírov Vášťanský potok208
25.3.2017Výsek a čist. krovín medziHrič.kan. a Váhom, Hričovs.kanála3-1040Hričovský kanál160
26.3.2017Priesek, úprava koryta potoka, zber a odvoz odpadu3-2210-4-1Maríkovaka č. 2104
26.3.2017Prerez a pesek, spevň.brehov, oprava starých kaskád, budovanie nových kaskád 8 ks, úprava brehovl Horňanský potok, Strelnica144
1.4.2017Výlov pstruha, Horňanka 269 ks, Strelnica 258 ks Horňanka, Strelnica152
1.4.2017Natieranie móla, upratovanie náraď.,úprava terénu VSMaŠ Lodenica Zber plastov Váh a Hrič. kanál 10 c3-1040,4600Hričovský kanál, Váh č. 10152
1.4.2017vysadenie násady K3, šťáka, rýchl.Pd25590,1040,2680VN Pov. Teplá, Hrič. kanál, OR15
1.4.2017Čistenie breho vVN Nosice3-5480VN Nosice408
1.4.2017Priesek Domanižanky, pálenie krovín3-0720Domanižanka240
2.4.2017Príprava mater. zhotovenie hniezd pre výter zubáča a ich osadenie3-5580VN POd Dubovcom40
8.4.2017Presek.brehov,Ľ.aP.str.kanála,zber odp.25ks vr.,opr.8kslavič.,opr.2ks lav., čist.stanovísk na ov3-1040Beňov404
9.4.2017výlov zlovenie 563 kc PP1 Kvášovský potok72
15.4.2017Príprava a pokladanie hniezd na výter zubáča3-1040Hričovský kanál64
30.4.2017Príprava pretekov, stavba trate, výroba a opr.mostíkov3-2680-1-1OR Slavojka64
1.5.2017Rozhodcovia pretekov3-2680-1-1VN Slavojka96
7.5.2017Preteky VN POv. Teplá rozhodcovia3-5590VN Pov. Teplá120
13.5.2017Memoríál J. Kronera3-5590VN Pov. Teplá136
20.5.2017Kosenie- VSMaŠ Lodenica3-4600Váh č. 108
26.5.2017Zber a odvoz odpadu na ZD, plašenie kormorána,3-5580, 30720,0VN Pod Dubovcom, Papradnianka,80
11.6.2017Ulož. unimobunky, móla, VSMaŠ Lodenica3-4600Váh č. 1056
22.6.2017Likvidácia úhynu rýb pri Udiči3-5580VN Pod Dubovcom56
28.6.2017Kosenie VSMaŠ Lodenica3-4600Váh č. 1016
1.8.2017Čistene Man.potoka, prítokovej šachty, mreží, zber odpadu3-5590VN POv. Teplá, Manínsky potok40
1.8.2017Vysadenie násady K3, Pd2, úhor, zubáč  24
23.8.2017Úprava bet. podvalov, čistenie koryta3-0720Domanižanka48
26.8.2017Kosenie - VSMaŠ LOdenica3-4600Váh č. 1016
8.9.2017Oprava UNIMO - premontáž panelov,dovoz a odnos, odvoz odpad. z VSDaM Lodenica3-4600Váh č. 1048
9.9.2017Oprava splavov v obci Domaniža, od 1. mosta cez št. cestu po 2. most pri pamätníku3-0720Domanižnk96
17.9.2017Preteky Pov. Teplá - rozhodcovia3-5590VN Pov. Teplá136
30.9.2017Čistenie koryta Domanižanky3-0720Dmanižanka104
25.10.2017VSDaM Lodenica - oprava krovu, dovoz, nerezanie a vykladanie3-4600Váh č. 1080
26.10.201709-10/2017 - čistenie vtoku a mreží od lístia, utesňovanie výpustu, čistenie vtoku Teplanky3-5590VN Pov. Teplá56
28.10.2017VSDaM Lodenica - oprava dverí, zárobne a okna UNIMO3-4600Váh č. 1040
10.11.2017natieranie strechy a krovu UNIMO VSDaM Lodenica3-4600Váh č. 1016
11.11.2017VSDaM Lodenica - motáž stre. lát, strechy a plechov a rynhákov3-4600Váh č. 1056
2.12.2017Čistenie vtoku a mreží od lístka a napl., čistenie vtok. kaskády na Teplanke3-5590VN Pov. Teplá16
9.12.2017Vyťahovanie móla VSDaM Lodenica3-4600Váh č. 1056
31.12.2017práce na RD  128

Brigádnická činnosť členov MsO SRZ Považská Bystrica 2016


 
DátumPopis brigádyRevír č.Názov revíruPočet hod.
6.01.2016Výsek porastov Hričovský kanál3-1040Hričovský kanál32
9.01.2016Výsek porastov - Hričovský kanál3-1040Hričovský kanál32
10.01.2016dovoz podvalov na RD3-0720Domanižnka56
23.01.2016Výsek porastov - Hričovský kanál3-1040Hričovský kanál32
23.01.2016Priesek, čistenie brehov rieky3-2810Papradnianka72
30.01.2016Priesek a čistenie brehov rieky3-2810Papradnianka64
6.02.2016čistenie Závad.potoka po ťažb.dreva, preriezka brehu, príprava na výlov Odch. potok Závadka200
7.02.2016chystanie kameňa a čečiny na opr. kaskád, oprava 30 ks kaskád Odch. potok Závadka88
5.03.2016Výsek a čistenie hrádze Hričovského kanála3-1040Hričovský kanál120
7.03.2016Zváranie a montáž mreží na unimobunku - Výcvikové stredisko detí a mládeže3-4600Váh č. 1024
12.03.2016Výsek a čistenie hrádze Hričovského kanála3-1040Hričovský kanál160
12.03.2016Presekávanie a čistenie, oprava kaskád Kvašovka128
12.03.2016Priesek porastu,úprava brehov - poriad.,úprava výjazdu, odvoz odpadu do zber. dvora3-5580VN Pod. Dubovcom264
12.03.2016Priesek a úpr. príjazd. cesty, úprava lovných miest, zber a odvoz odpadu3-5580VN Pod. Dubovcom88
19.03.2016Výsek a čistenie hrádze Hričovského kanála3-1040Hričovský kanál152
19.03.2016čistenie brehov a stanovíšť na lov, zber odpadu, oprava lavičiek3-1040Hričovský kanál Beňov232
19.03.2016čist.breh.a stan.na lov,pr.a ľav.str.kanál.,zber a odvoz odp., oprava 12 ks lavičiek3-1040Pod Beňovom448
19.03.2016Pries.porastu, úprava brehov-poriad.,odvoz odpadu do zbern. dvora3-5580VN Pod Dubovcom120
19.03.2016Priesek a úpr.príj. cesty, úprava a tvorba lovných miest, zber a odvoz odpadu3-5580VN Pod Dubovcom224
19.03.2016výrub náletových drevín3-0270Domanižanka176
20.03.2016Priesek a opr. kor. pot., zber a odvoz odp. oprava splavov3-2200Kátlinka88
20.03.2016Priesek a úprava koryta potoka, zber a odvoz odpadu, oprava splavov3-2200Usudička96
26.03.2016Výsek a čistenie hrádze Hričovský kanál3-1040Hričovský kanál160
27.03.2016výrez a čistenie príjazdovej cesty, zber odpadu3-2680OR Slavojka64
2.04.2016Zber odpadu pod diaľničným privádzačom, úprava terénu3-4600Váh č. 10160
2.04.2016Lov el. agr. Horň-126 ks,Stredln-29ks,Závad-72ks,Bodz.-55ks3-0730Horňanka112
2.04.2016Prerezávka porastov,čiíst. brehov, budovanie kaskád na výlov Domaniza3-0430Studenický potok184
3.04.2016Výlov PP 300 ks, násada DOmanižanka 3-0720-4-13-0730Kvášovský potok104
6.04.2016Prípr. mat., zhot. hniez pre výt. zubáča a ich osadenie3-5580VN Pov. Dubovcom48
11.04.2016Prípravam pokladanie a vyzdvihnutie hniezd pre výter zábáča3-4600Váh č. 1040
16.04.2016čistenie brehov VN Nosice3-5480VN Nosice352
19.04.2016Dovoz pražcov po rieke Domanižanka, odvo orezaných kusov3-0720Domanižanka32
30.04.2016Kosenie brehov, zber odpadkov, výrub kríkov, oprava inštalácie3-5590VN Považská Teplá72
1.05.2016Pálenie navozeného náletu Domanžanka3-0720Domanžanka64
13.05.2016Mem. J. Kronera3-5590VN Pov. Teplá157
14.05.2016výrez nál.por. pod Hydrocentr.,spálenie, kosenie brehu krovinorezom3-1040Hričovský kanál24
20.05.2016I.liga LRU - st. hr.tr.,bufet,stráženie, obsluha pom.práce rozhodc.3-1040Hričovský kanál32
21.05.2016Kontrola čistoty vôd, zber a odvoz odpadu na zber. dvor3-5580VN Pod Dubovcom64
2.06.2016Kosenie a hrabanie trávy - Výcvikové stredisko mládeže3-4600Váh č. 1016
8.06.2016Striekanie hrádze - Hričovský kanál3-1040Hričovský kanál8
24.06.2016ukladanie podvalov do koryta Domanižanky3-0720Domanižanka80
5.07.2016Práce na RD Rybársky dom16
6.07.2016Oprava a rekonštrukcia A, čistenie mreží rybníkov3-5590VN Považská Teplá32
16.07.2016Oprava a rekonštrukcia A, čistenie mreží rybníkov3-5590VN Považská Teplá34
23.07.2016Oprava a rekonštrukcia A, čistenie mreží rybníkov3-5590VN Považská Teplá24
26.07.2016Kosenie - Výcv. stred. ml. Lodenica3-4600Váč . 108
6.08.2016Oprava a rekonštrukcia A, čistenie mreží rybníkov, vtoku3-5590VN Považská Teplá30
7.08.2016výrez.nál.porast.,zber a odvoz smet., kosenie trate3-1040Hričovský kanál40
13.08.2016Osadenie skelet. buniek na miesto, váváženie buniek a buf. spoj. buniek .....3-5590VN Pov. Teplá32
20.08.2016Striekanie hrádze - Hrič. kanál3-1040Hričovský kanál8
27.08.2016Oprava a rekonštrukcia A, čistenie mreží rybníkov, vtoku3-5590VN Považská Teplá24
1.09.2016Oprava a rekonštrukcia A, čistenie mreží rybníkov, vtoku3-5590VN Považská Teplá20
1.09.2016Vysádzanie násad3-5590VN Pov. Teplá35
3.09.2016Kosenie brehov okolo vody, odvoz pokos. trávy a ....3-5590VN Pov. Teplá64
8.09.2016Hájenie revírov, násada do hl.tokuDOmanižanky - pošta pre MsO3-0430Domanižanka56
10.09.2016Kosenie brehov, hrab. a odvoz pokos. trávy, 20 kont. príprava trate na pretek3-5590VN Pov, Teplá128
11.09.2016Pospratovanie materiálu po pretekoch3-5590VN Pov. Teplá88
2.10.2016Kosenie - Výcvikové stredisko mládeže3-4600Váh č. 108
5.10.2016čistenie rieky Domanižanka3-0720Domanižanka112
8.10.2016Zahradenie vtoku z rybníka č. 2 do rybníka č. 3.3-5590VN Považská Teplá40
8.10.2016Zahr. vtoku z R2 do R3, agregát, na vr. dier do betónu,3-5590VN Pov. Teplá40
15.10.2016Prípr.karant.rybn., Priesek a kos.hrádze,Prekopávanie prietoku3-5590VN Považská Teplá72
22.10.2016Výlov kar. rybníkov3-5590VN Považská Teplá200
23.10.2016Výlov kar. rybníkov3-5590VN Pov. Teplá104
24.10.2016Vyťahovanie móla, pílenie a spratovanie konárov - Výcvikové stredisko3-4600Váh č. 1056
29.10.2016Výlov rybníka 33-5590VN Pov. Teplá224
30.10.2016výlov - zlovovanie rybníka č. 33-5590VN Považská Teplá142
30.10.2016Zlov. R 33-5590VN Pov. Teplá136
1.11.2016Výlov R 33-5590VN Pov. Teplá168
19.11.2016Vianočný pstruh -rozhod., stav a zbalenie trate, prípr. guláš, upratovanie OR Slavojka48
19.11.2016rozhodcovia - preteky Považská Teplá3-5590VN Považská Teplá152

Brigádnická činnosť členov MsO SRZ Považská Bystrica 2015


 
DátumPopis brigádyRevír č.Názov revíruPočet hod.
24.01.2015Zabezpečenie ryb.plesu v r.2015 Dom kultúry OZ KOVO200
25.01.2015Zabezpečenie ryb. plesu pre r. 2015  Dom kultúry OZ KOVO16
07.03.2015Výsek a čistenie od orastov3-1040Hričovský kanál120
14.03.2015Priesek a čistenie Kvášovský potok Kvášovka48
14.03.2015Výr.krovín, ľ.a p.strana kanála v díi2 km, opravy3-1040Pod Beňovom288
15.03.2015Výrez a likvidácia porastu, odstránenie popadan. 3-2680-1-1OR Považská Bystrica88
15.03.2015Čistenie brehov, zber odpadkov, kosenie rybníka3-5590VN Považská Teplá64
15.03.2015Výroba kaskád, oprava kaskád, priesek  224
21.03.2015Výsek a čistenie od porastov  128
21.03.2015Priesek Domanižanky3-0720-4-1Domanižanka160
21.03.2015Priesek porastu, úpava brehov-poriadok, odvoz3-5580VN Pod Dubovcom200
21.03.2015Výsek a čistenie od porastov  128
21.03.2015Priesek Domanižanky3-0720-4-1Domanižanka160
21.03.2015Priesek porastu, úpava brehov-poriadok, odvozí3-5580VN Pod Dubovcom200
21.03.2015Priesek poratu, úparva brehov - poriadok - dovoz3-5580VN Pod Dubovcom208
21.03.2015Priesek Domanižanky - Šurabovský most3-0720-4-1Domanižanka208
28.03.2015Priesek a čistenie brehov3-2810Papradnianka64
28.03.2015Výsek a čistenie od porastov3-1040Hričovský kanál120
28.03.2015Priesek porastu, úpr.brehov - poriadok odvoz3-5580VN Pod Dubocom184
29.03.2015Priesek koryta potoka,zber a odvoz odpadu3-220-4-2Usudička96
29.03.2015Priesek koryta potoka, zber a odvoz odpadu3-220-4-2Kátlinka128
04.04.2015Čistenie a úprava terénu - Lodenica3-4600Váh112
04.04.2015Čistenie a úprava terénu - Lodenica3-4600Váh112
11.04.2015Opr.a bud.nových kaskád,prer.konár.,čist.potoka Prítok Dmanižanky168
11.04.2015Čistenie a úprava terénu - Lodenica3-4600Váh120
11.04.2015Výsek a čistenie od porastov3-1040Hričovský kanál181
11.04.2015Položenie a vyzdvihnutie hniezd na výterzubáča3-4600Váh112
11.04.2015Príprava materiálu, zhotovenie hniezd pre vyter3-5580VN Pod Dubovcom40
11.04.2015Čistenie brehov VN Nosiče3-5480VN Nosiče320
12.04.2015Prerez.krov, čist. kaskád, presekávanie konárov Prítok Domanižanky136
25.04.2015Čistenie brehov, likvidácia odpad.sudov.zber odp.3-5590VN Považská Teplá112
30.04.2015Príprava pretekov, stavba trate a stanú, násada3-2680-1-1OR Považská Bystrica80
01.05.2015rozhodcovia pretekov3-2680-1-1OR Považská Bystrica152
02.05.2015Memoriál J. Kronera3-4600Váh160
09.05.2015Príprava na pretek LRU, stavanie stanov, zber odp.3-5590VN Považská Teplá240
10.05.2015Preteky VN Pov. Teplá rozhodcovia3-55903-5590 VN Pov. Teplá168
13.05.2015Čistenie potoka, oprava kaskád, budovanie nových Prítok Domanižanky104
21.07.2015Kontrola čistoty vôd ryb. rev., zber a odvoz odpadu3-5580VN Pod Dubovcom, 3-281024
25.07.2015Postrek a kosenie kanála, Príprava pret. trate3-1040Hričovský kanál170
30.07.2015Čistenie mreží, čistneie prítok, šachty3-5590-1VN Považská Teplá48
01.08.2015Úprava vjazdu k urevíru, zber a odvoz odpadu3-5580-1-1VN Pod Dubovcom40
15.08.2015Rovnanie cesty pri kanáli - pretek.dráha, kosenie1040,4600kanál, Váh64
20.08.2015Strih.živ. plot. v RD,naklad. na auto, odvozRDRD16
30.08.2015Úprava a priesek brehov vtoku do rybníkov, opravy3-5590VN Považská Teplá32
03.09.2015Kosenie revíru - Slavojka, bagrovisko, násada3-2680OR Považská Bystrica104
04.09.2015Príprava pretekov,stavba trete, stavba stanu3-2680-1-1OR Považská Bystrica88
05.09.2015Kosenie a čistenie brehov pred pretekmi3-5590VN Považská Teplá56
05.09.2015Rozhodcovia pretekov3-2680-1-1OR Považská Bystrica128
12.09.2015Kos.a prieš.breh.rybn., zber odp., príprava3-5590VN Považská Teplá280
13.09.2015Upratovanie po jesenných pretekoch3-5590VN Považská Teplá72
13.09.2015Rozhodcovia naješ, pretekoch3-5590-1-1VN Považská Teplá176
03.10.2015Čistenie Domanižanky3-0720-4-1Domanižnka136
03.10.2015Priesek krovina prav.str.príst.cesty, kosenie 3-1040Pod Beňovom48
03.10.2015Čistenie Domanižanky3-0720-4-1Domanižanka152
04.10.2015Prehlbovanie splavov pomocou bagra3-0720Domanižanka208
10.10.2015Čistenie vtoku a mreží medzi rybníkmi3-5590VN Považská Teplá8
10.10.2015Výsek a čistenie od porastov3-1040Hričovský kanál128
20.10.2015Vysádzanie násady K23-5590VN Považská Teplá48
05.11.2015Natieranie fasády unimobunky- Výcvikové stredisko3-4600Váh72
13.11.2015Kontrola označ, revíru, zber a odvoz opadu, úprava3-5580-1-1VN Pod Dubovcom16
14.11.2015Dovoz stav. mat. Prfix a lepidla na výmenu dverí,3-5590-1-1VN Považská Teplá16
28.11.2015Vyťahovanie a a zazmivanie móla VSM Lodenica3-4600-1-1Váh32
30.11.2015Čistenie a priesek potoka3-280-4-2Domanižanka48
31.12.2015Práce pre tajomníka, práce na nádržiRDPovažká Bystrica126

Brigádnická činnosť členov MsO SRZ Považská Bystrica 2014

V roku 2014 spolu odpracovaných 8 506 brigádnických hodín
Povinnosť odpracovať si brigádu malo:  955 členov
Splnená brigádnická povinnosť v plnom rozsahu: 784 členov


 
DátumPopis brigádyRevír č.Názov revíruPočet hod.
11.01.2014Budovanie kaskád a čistenie po ťažbe.3-0730Závadský potok144
12.01.2014Budovanie a oprava kaskád, výrez porastu, bagrovanie3-0730Závadský potok136
18.01.2014Úprava terénu v areáli3-4600SADaM112
18.01.2014Úprava brehu, priesek, lomový kameň, piesok, zemina3-4600SADaM80
18.01.2014Priesek porastu, oprava a budovanie kaskád3-0730-4-2Hodoň104
25.01.2014Upratovanie po plese OOČ156
25.01.2014Organizačné práce na plese. OOČ1192
26.01.2014Preriezka a čistenie brehov, zber odpadu, oprava kaskád3-0730-4-2Vašťanský potok136
01.02.2014Čistenie brehov od drevín v Stupňom.3-2810Papradnianka80
08.02.2014Čistenie brehov od náletových drevín v Stupňom3-2810Papradnianka72
22.02.2014Čistenie brehov, priepustov, oprava lavičiek a zber odp3-1040-4-2Pod Beňovom248
01.03.2014Oprava lávky, úprava brehu cez prechod.3-5580-1-1VN Dubovec54
01.03.2014Priesek potoka3-0720-4-1Domanižanka309
01.03.2014Priesek potoka.3-0720-4-1Domanižanka309
08.03.2014Čistenie koryta a priesek náletových drevín.3-0730-4-2Bodianka144
08.03.2014Výsek a čistenie brehov.3-1040-1-1Hričovský kanál144
15.03.2014Čistenie potoka a priesek náletových drevín.3-0730-4-2Praznovský potok48
15.03.2014Zlovenie potoka3-2820-4-2Žilinský potok80
15.03.2014Úprava vjazdu,betonáž priehlbne, priesek, úprava breht3-5580-1-1VN Dubovec400
15.03.2014Čistenie brehov, kosenie, zber odpadu.3-5590-1-1VN Pov. Teplá64
15.03.2014Výsek a čistenie od porastov.3-1040-1-1Váh144
21.03.2014Čistenie okolia vtoku. Žiaci a učiteľ3-5590-1-1VN Pov. Teplá18
22.03.2014Úprava vjazdu, priesek, úprava brehov, odvoz odpadu.3-5580-1-1VN Dubovec152
22.03.2014Výlov Pp 1 r3-0730-4-2Bodianka160
22.03.2014Výsek a čistenie od porastov.3-1040-1-1Hričovský kanál.136
23.03.2014Priesek potoka pred zlovením, úprava brehov.3-2220-4-2Kátlinka136
23.03.2014Vvlov Pd/1 r3-2220-4-2Usudička80
23.03.2014Výlov Pp/1 r3-2220-4-2Usudička80
29.03.2014Výlov Pp1 r3-0740-4-2Drienovka80
29.03.2014Čistenie a výsek od porastov, zber odpadu (10 vriec)3-4600-1-1Váh184
30.03.2014Výlov Pp 1r a 2r.3-0730-4-2Horňanka104
03.04.2014Príprava a zhotovenie hniezd pre výter zubáča.3-5580-1-1VN Dubovec56
04.04.2014Výlov Pp 1 r3-0720-4-1Domanižanka88
04.04.2014Príprava, položenie a vyzvihnutie hniezd - zubáč.3-4600-1-1Váh72
05.04.2014Čistenie a vyrovnávanie areálu.3-4600VS DaM104
05.04.2014Bagrovanie Domanižanky 2. etapa.3-0720-4-1Domanižanka72
05.04.2014Bagrovanie Domanižanky + kaskády-Kvášovka.3-0730-4-1Domanižanka48
12.04.2014Čistenie brehov.3-5480-1-1VN Nosiče416
26.04.2014Čistenie brehov, úprava terénu(jamy), kosenie.3-5590-1-1VN Pov. Teplá96
03.05.2014Príprava pretekov, stanú, kosenie a zber odpadu.3-2680-1-1OR Slavojka112
03.05.2014Čistenie hrádze Hričovskv kanál - špic.3-1040-1-1Hričovskv kanál48
03.05.2014Čistenie hrádze Hričovský kanál - špic.3-1040-1-1Hričovský kanál48
03.05.2014Rozhodcovia Mem. J. Kronera a stavba trate.3-5590-1-1VN Pov. Teplá62
04.05.2014Rozhodcovia ryb. pretekov.3-2680-1-1OR Slavojka120
10.05.2014Príprava Jarných pretekov.3-5590-1-1VN Pov. Teplá320
11.05.2014Zabezpečenie poriadku po pretekoch.3-5590-1-1VN Pov. Teplá48
11.05.2014Rozhodcovia - Jarné preteky.3-5590-1-1VN Pov. Teplá204
20.06.2014Čistenie revíru.3-2210-4-1Maríkovský potok91
30.06.2014Zabezpečenie preteku RT.3-5590-1-1VN Pov. Teplá48
16.08.2014Kosenie brehov.3-5590-1-1VN Pov. Teplá56
23.08.2014Kosenie brehov.3-5590-1-1VN Pov. Teplá40
30.08.2014Dokončocvanie prítokovej šachty, betonáž poklopov.3-5590-1-1VN Pov. Teplá32
05.09.2014Kosenie, čistenie prítoku, zber odpadu a Násada Pd 3-2680-1-1OR Slavojka96
06.09.2014Kosenie a priesek brehov.3-5590-1-1VN Pov. Teplá80
06.09.2014Príprava pretekov3-2680-1-1OR Slavojka72
06.09.2014Príprava pretekov, stavba trate a stanú.3-2680-1-1OR Slavojka72
07.09.2014Rozhodcovia pretekov.3-2680-1-1OR Slavojka144
09.09.2014Úprava zelene, strihanie živ. plota a odvoz odpadu. Rybársky dom32
13.09.2014Kosenie a priesek brehov, zber odpadu, príprava Jesených pretekov3-5590-1-1VN Pov. Teplá232
14.09.2014Upratovanie po Jesenných pretekoch.3-5590-1-1VN Pov. Teplá56
14.09.2014Rozhodcovia pretekov.3-5590-1-1VN Pov. Teplá168
19.09.2014Bagrovanie toku3-0720-4-1Domanižanka80
04.10.2014Kosenie, výsek.3-1040-1-1Hričovský kanál104
04.10.2014Čistenie rieky cez mesto.3-0720-4-1Domanižanka120
11.10.2014Prečistenie toku, oprava kaskád po dažďoch.3-0730-4-2Kvašovský potok56
19.10.2014Čistenie kaskád po jarmoku v Domaniži.3-0730-4-2Závadský potok32
25.10.2014Zakrytie vtokovej šachty, úprava vtoku, čistenie mreží.3-5590-1-1VN Pov. Teplá98
02.11.2014Výrez, likvidácia konárov a porastu v okolí príjazdovej cesty3-2680-1-1OR Slavojka128
09.11.2014Priesek koryta3-0730-4-1Domanižanka128
11.10.2014Prečistenie toku, oprava kaskád po dažďoch.3-0730-4-2Kvašovský potok56
19.10.2014Čistenie kaskád po jarmoku v Domaniži.03-730-4-2Závadský potok32
25.10.2014Zakrytie vtokovej šachty, úprava vtoku, čistenie mreží.3-5590-1-1VN Pov. Teplá98
02.11.2014Výrez, likvidácia konárov a porastu v okolí príjazdovej cesty3-2680-1-1OR Slavojka128
09.11.2014Priesek koryta.3-0730-4-2Domanižanka128
09.11.2014Priesek Domanižanky.3-0720-4-1Domanižanka96
16.11.2014Zabezpečenie pretekov Vianočný pstruh.3-5590-1-1VN Pov. Teplá84
18.11.2014Zváranie, spúšťanie mola, úprava terénu a schodov.3-4600SSDaM72
18.11.2014Priesek a čistenie cesty po veterných kalamitách3-5580-1-1VN Pod Dubovcom40
24.11.2014Zrovnanie koruny cesty okolo kanála bagrom pod Beňovom3-1040-1-1Hričovský kanál16
29.11.2014Čistenie vtoku, mreží, zber odpadu, terénne úpravy a č3-5590-1-1VN Pov. Teplá64

dnes je: 17.11.2018

meniny má: Klaudia

podrobný kalendár


webygroup


275584

Úvodná stránka