Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Považský rybár

domaniz copy.jpg

17.9.2019 - Jesenné rybárske preteky na OR Slavojka, výsledky, foto ... viac>

teplajes19.jpg

15.9.2019 - Zákaz lovu rýb na revíroch OR Slavojka a VN Považská Teplá, začiatok lovu rýb od 5.10.2019 ... viac>
26.8.2019 - Mimoriadna mestská konferencia MsO SRZ Považská Bystrica ... viac>


Propozície_Slavojka.jpg

19.8.2019 - Pozvánka na mimoriadne členské schôdze obvodných organizácii SRZ Považská Bystrica

 

POZVÁNKA

na mimoriadne členské schôdze Obvodných organizácií č. 1, č. 2. a  č. 3. MsO SRZ Považská Bystrica, ktoré sa uskutočnia
dňa 08. septembra 2019    /v nedeľu/ o 9,00 hod. v Kine MIER v Považskej Bystrici.

Prezentácia účastníkov členských schôdzí OO č. 1, 2 a 3 je od 8,00 hod. v Kine MIER.

Program:

  1. Otvorenie
  2. Voľba pracovného predsedníctva a komisií
  3. Voľba delegátov na mestskú konferenciu MsO SRZ Považská Bystrica
  4. Diskusia
  5. Správa mandátovej komisie
  6. Správa návrhovej komisie
  7. Záver

 

Dôvodom pre zvolanie mimoriadnych členských schôdzí je potreba zvolenia delegátov na mestskú konferenciu, na ktorej budú zvolení delegáti na mimoriadny snem SRZ, pretože na Sekretariát Rady SRZ bola dňa 1. augusta 2019 doručená písomná žiadosť 24 členov Rady SRZ o zvolanie Mimoriadneho snemu SRZ s  programom:

  1. Odvolanie tajomníka SRZ, 2. Novela Stanov SRZ a 3. Voľby tajomníka SRZ

 

Podľa Metodického pokynu pre konanie mimoriadnych členských schôdzí ObO MsO SRZ a mimoriadnych mestských konferencií MsO SRZ sa oznámenie o konaní sa robí formou pozvánky, ktorú je možné zaslať poštou alebo vyvesením na informačnej tabuli organizácie, prípadne na webovej stránke organizácie alebo na inom dostatočne viditeľnom mieste.

Výbor MsO SRZ Považská Bystrica na svojom zasadnutí dňa 14.08.2019 rozhodol o zvolaní mimoriadnych ČS OO formou pozvánky vyvesením pozvánky na informačných tabuliach  MsO SRZ Považská Bystrica, na webovej stránke MsO SRZ a zverejnením v mestskej tlači
.

V Považskej Bystrici, dňa 19.08.2019        

Miroslav Sýkora, v.r.                                Ing. Karol Šperka                                                           Milan Bajzík, v.r.
      predseda OO č. 1                                    predseda OO č. 2                                                        predseda OO č. 3   8.8.2019 - Výzva funkcionárov SRZ Trenčianskeho kraja ... viac>
6.8.2019 - VYPÚŠŤANIE HRIČOVSKÉHO KANÁLA

   Na základe plánovanej revízie a opráv na energetickom kanáli Váhu pod VN Hričov a nutnosti jeho vypustenia, bude dočasne obmedzený výkon rybárskeho práva na príslušných rybárskych revíroch. Jedná sa o nasledujúce revíry, ktoré sú aj súčasťou kaprového zväzového povolenia na rybolov:
- Váh č. 13 3-4620-1-1 od železničného mosta pri ústí Rajčianky po cestný most Žilina – Budatín,
- VN Hričov 3-5090-1-1,
- Hričovský kanál č. 2a 3-1031-1-1,
- Hričovský kanál č. 2b 3-1030-1-1,
- VN Mikšová 3-5400-1-1,
- Hričovský kanál č. 1 3-1040-1-1 (úsek nad hydrocentrálou v Považskom Podhradí).

    Plánovaný začiatok vypúšťania kanála a príslušných vodných nádrží je plánované na 12.8.2019, ukončenie prác a naplnenie sústavy je plánované na 6.11.2019. Žiadame rybárov v uvedenom čase o zvýšenú opatrnosť na revíri Váh z dôvodu zvýšeného prietoku a hladiny rieky.
 

plagát2019_zelom.jpg

 

butora copy.jpg

19.5.2019 - Jarné rybárske preteky na VN Pov. Teplá, výsledky, foto ... viac>
13.5.2019 - Jarné rybárske preteky na OR Slavojka, výsledky, foto ... viac>
11.5.2019 - Pozvánka na jarné rybárske preteky na VN Pov. Teplá ... viac>
6.5.2019 - Pozvánka na jarné rybárske preteky na OR Slavojka ... viac>
kroner2019.jpg

22.3.2019 - Mestská konferencia MsO SRZ Považská Bystrica, informácie, foto ... viac>
16.2.2019 - Ako si privlastňovať úlovky (§14) podľa komentára MŽP SR ... viac>
10.2.2019 - Členské schôdze obvodných organizácii SRZ Považská Bystrica č. 1 a 2. - foto a informácie ... viac>
31.1.2019 - Stiahnite si nové Stanovy SRZ (schválené na novembrovom sneme, potvrdené MV SR 10.1.2019) ... viac>
4.1.2019 - Členské schôdze obvodných organizácii - pozvánka ... viac>

ROK 2019


23.12.2018 - Prečítajte si nové vydanie rybárskych novín Považskobystrický rybár 12/2018 ... viac>
22.12.2018 - Nový zákon o rybárstve, vykonávacia vyhláška a miestny rybársky poriadok pre rok 2019 ... viac>


 

pf2019.jpg

 

ples19.jpg


 

20181124_124432 copy.jpg

31.10.2018 - Zákaz lovu rýb na VN Považská Teplá, dovoz násady PD  ... viac>
28.10.2018 - Návrh vyhlášky, ktorou sa vykonáva zákon o rybárstve je v pripomienkovom konaní ... viac>
19.10.2018 - Zarybňovanie revírov násadou kapra K2  ... viac>
18.10.2018 - Pozvánka na plavačkové preteky ,,Vianočný pstruh" na VN Považská Teplá č. 2  ... viac>
18.10.2018 - Pozvánka na muškárske preteky ,,Vianočný pstruh" na VN Považská Teplá č. 2  ... viac>
pstruh18 copy.jpg

18.9.2018 - Jesenné rybárske preteky na VN Považská Teplá - pozvánka  ... viac>
18.9.2018 - Jesenné rybárske preteky na OR Slavojka - pozvánka  ... viac>

fcup2018m.jpg

24.5.2018 - Detské rybárske preteky na VN Považská Teplá - pozvánka  ... viac>

kroner2018.jpg
23.4.2018 - Jarné rybárske preteky na VN Považská Teplá - pozvánka  ... viac>
ptjarv18m.jpg20.4.2018 - Jarné rybárske preteky na OR SLAVOJKA sa z dôvodu stavebných prác na železnici neuskutočnia.
31.3.2018 - Mestská konferencia MsO SRZ Považská Bystrica, výsledky volieb, foto, informácie  ... viac>
30.3.2018 - Zarybnenie Váhu a Kanála násadou K1 (300kg)  ... viac>
20.3.2018 - Termíny brigád OO SRZ č. 2 Považská Bystrica  ... viac>
11.3.2018 - Členská schôdza obvodnej organizácie SRZ č. 3 a č. 1, informácie, foto  ... viac>
11.3.2018 - Termíny brigád OO SRZ č. 3 Považská Bystrica  ... viac>
3.3.2018 - Členská schôdza obvodnej organizácie SRZ č. 2, informácie, foto  ... viac>
26.2.2018 - Brigády odpracované v roku 2017  ... viac>
26.2.2018 - Zarybnenie revírov za rok 2017  ... viac>
13.2.2018 - Termíny brigád OO SRZ č. 1 Považská Bystrica  ... viac>
14.1.2018 - Nový volebný poriadok ZO SRZ, vzor návrhu kandidáta do orgánov ZO SRZ  ... viac>
9.1.2018 - Petícia za záchranu rybárstva na Slovensku ... viac>

ROK 2018

schôdze.jpg

15.12.2017 - Nové vydanie rybárskych novín Považskobystrický rybár 12/2017  ... viac>
24.11.2017 - Lov na VN Pov. Teplá č. 1,2,3 začína od soboty 25.11.2017  ... viac>
18.11.2017 - Vstupenky n a Rybársky ples 2018 sú už v predaji  ... viac>
ples18.jpg

12.11.2017 - Dovoz násady na VN Pod Dubovcom a VN Pov. Teplá  ... viac>
31.10.2017 - Návrh Zákona o rybárstve je v medzirezortnom pripomienkovom konaní  ... viac>
21.10.2017 - Pozvánka na plavačkové preteky ,,Vianočný pstruh" na VN Považská Teplá č. 2  ... viac>
21.10.2017 - Pozvánka na muškárske preteky ,,Vianočný pstruh" na VN Považská Teplá č. 2  ... viac>
17.9.2017 - Začiatok lovu rýb na VN Považská Teplá č. 1 a č. 2  ... viac>
17.9.2017 - Jesenné rybárske preteky na VN Považská Teplá - foto, výsledky  ... viac>
4.9.2017 - Dovoz násady kapra do VN Považská Teplá  ... viac>
4.9.2017 - Memoriál Pavla Sokolíka na OR Slavojka sa 10.9.2017 neuskutoční  ... viac>
25.8.2017 - Jesenné rybárske preteky na VN Považská Teplá - pozvánka  ... viac>
24.8.2017 - Feeder cup 2017 - foto, výsledky ... viac>

fcup.jpg

30.5.2017 - Detské rybárske preteky na VN Považská Teplá - pozvánka  ... viac>
7.5.2017 - Jarné rybárske preteky na VN Považská Teplá - výsledky, fotogaléria  ... viac>
5.5.2017 - Memoriál Pavla Sokolíka na OR Slavojka - výsledky, fotogaléria  ... viac>
3.5.2017 - Zarybňovanie revírov kanála a Váhu plôdikom šťuky - fotogaléria  ... viac>
15.3.2017 - Zarybňovanie revírov MsO SRZ Pov. Bystrica kaprom K1 - fotogaléria  ... viac>
15.3.2017 - Termíny brigád OO SRZ č. 1 Považská Bystrica  ... viac>
14.3.2017 - Termíny brigád OO SRZ č. 2 Považská Bystrica  ... viac>
13.3.2017 - Členská schôdza obvodnej organizácie SRZ č. 2 a č. 3, informácie, foto  ... viac>
10.3.2017 - Termíny brigád OO SRZ č. 3 Považská Bystrica  ... viac>
27.2.2017 - Členská schôdza obvodnej organizácie SRZ č. 1, informácie, foto  ... viac>

ROK 2017


16.12.2016 - Termíny konania členských schôdzí obvodných organizácii  ... viac>
13.12.2016 - Prečítajte si nové vydanie rybárskych novín Považskobystrický rybár 12/2016  ... viac>

vianočný pstruh16.jpg

29.10.2016 - Výlov trojky rybníka na VN Považská Teplá - fotky  ... viac>
28.10.2016 - Vypúšťanie trojky rybníka na VN Považská Teplá - fotky  ... viac>
21.10.2016 - Majstrovstvá SR v LRU-feeder v Považskej Bystrici, foto, výsledky  ... viac>
07.10.2016 - Rekonštrukcia železnice - príprava staveniska na VN Považská Teplá č.3  ... viac>
tepla.jpg

3.10.2016 - Mimoriadny snem SRZ v ŽiIine  ... viac>
27.9.2016 - Majstrovstvá SR v LRU-feeder v Považskej Bystrici  ... viac>
16.9.2016 - Začiatok lovu rýb na VN Považská Teplá a OR Slavojka  ... viac>
13.9.2016Jesenné rybárske preteky na VN Považská Teplá, foto, výsledky  ... viac>
03.9.2016Jesenné rybárske preteky na OR Slavojka, foto, výsledky  ... viac>

teplajes16.jpg

 

slavojkam.jpg

 

butora16m.jpg

 

 

ptjarv16m.jpg
 

 

slavojka2016m.jpg

10.04.2016 - Termíny konania brigád na VN Pov. Teplá  ... viac>

30.03.2016 - Dovoz jarnej násady kapra  ... viac>

06.03.2016 - Členská schôdza Obvodnej organizácie SRZ  PB č. 1 a 2, informácie, foto  ... viac>

21.02.2016 - Členská schôdza Obvodnej organizácie SRZ  PB č. 3, informácie, foto  ... viac>

12.02.2016 - Zmena termínu konania členských schôdzí Obvodných organizácii SRZ č. 1 a č. 2  ... viac>

10.02.2016 - Návrh novely zákona o rybárstve a vyhlášky z RADY SRZ  ... viac>

10.01.2016 - Členské schôdze obvodných organizácií SRZ - pozvánka  ... viac>
 


ROK 2016

 


 

dnes je: 21.10.2019

meniny má: Uršuľa

podrobný kalendár


webygroup


349454

Úvodná stránka